Live
Biokaasusta kasvavaa liiketoimintaa
tapahtumat

Biokaasusta kasvavaa liiketoimintaa

  • 29.02.2016 klo 08:30 - 12:30

Sitra toteuttaa yhdessä Ramboll Finlandin kanssa selvityksen, jossa luodaan raamit biokaasu-liiketoimintaekosysteemin kehittämiselle kohti merkittävää roolia suomalaisessa biotaloudessa. Selvityksessä käydään läpi parhaita kansainvälisiä ja kotimaisia esimerkkejä biokaasuekosysteemeistä ja hyödynnytetään niitä Suomen kehityslinjojen määrittelyssä. Selvityksen lopputuloksena syntyy yhteenveto Suomen kannalta keskeisistä keinoista biokaasu-liiketoimintaekosysteemin edistämiseksi. Sen on tarkoitus olla hyödyllinen ja pragmaattinen tiedonlähde kaikille, jotka toimivat tai joilla on mahdollisuuksia toimia biokaasu-liiketoimintaekosysteemissä tai osana sitä.

Työpajassa tarkennamme kasvavan ja kehittyvän biokaasuliiketoiminnan edellyttämiä yhteistyö- ja kumppanuusmalleja, joista syntyy liiketoimintaekosysteemejä.  Lisäksi tunnistamme ja työstämme keinoja, toimenpiteitä ja avaintoimijoita, jotka mahdollistavat kehityksen kohti näitä liiketoimintaekosysteemejä ja kasvavaa biokaasuliiketoimintaa Suomessa.

Ohjelma

8.30–9.00 Aamukahvi ja virittäytyminen päivän aiheeseen

9.00–9.15 Avaus: Selvityksen ja työpajan tavoitteet

9.15–9.45 Yhteenveto tehdystä työstä: Kehittyvä biokaasuliiketoiminta ja tulevaisuuden liiketoimintaekosysteemit

9.45–11.15 Mahdollistavien tekijöiden ja olosuhteiden työstöä ryhmätyönä

  • Mitkä olosuhteet tai toimenpiteet edistäisivät tehokkaimmin erilaisten biokaasu-liiketoimintaekosysteemin syntyä?
  • Miten aktivoida liiketoimintaekosysteemiä edistävää markkina- ja hankekehitystä sekä rahoitusta ja osaamista?
  • Millaisilla vaiheilla liiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja syntymistä edistetään?
  • Työryhmien tulosten yhteenveto

11.15–11.30     Työpajan yhteenveto ja lopetus

11.30–12.30     Verkostoitumista lounaan äärellä

Kutsuvierastilaisuus. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä 17.2 mennessä mira.salmi@sitra.fi.

Mistä on kyse?