Live
Eettinen kartta Suomelle
tapahtumat

Eettinen kartta Suomelle

Miten Suomi voi toimia eettisesti keskinäisriippuvaisessa maailmassa?

Huoli maapallon kantokyvystä ja yhteiskunnan uusiutumiskyvystä on yksi tämän päivän yhteiskuntapolitiikan keskeinen teema. Kyse ei ole vain ihmiskunnan kyvystä selviytyä polttavista haasteista. Kyse on myös yhteiskuntien kyvystä turvata kansalaistensa riittävä hyvinvointi – sukupolvelta toiselle. Kestävyys on sekä koko ihmiskuntaa että yksittäisen yhteiskunnan ylisukupolvista hyvinvoinnin turvaamista koskeva tavoite. Nykymaailmassa nämä kestävyyden kaksi puolta ovat riippuvaisia toisistaan, mutta ne asettuvat joskus myös ristiriitaan keskenään. Tämä aiheuttaa haasteita paitsi yhteiskuntien päätöksenteolle niin myös sitä tukevalle tutkimukselle.

Mitä vastuita ja velvollisuuksia yksilöillä ja yhteisöillä on oman yhteiskuntansa ja globaalin kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi etiikan näkökulmasta tarkasteltuna? Entä jos globaalit ja yhteiskunnan omat kestävyystavoitteet ovat ristiriidassa, mitkä eettiset ja käytännön seikat vaikuttavat siihen, mitä toimijoiden tulisi valita? Entä miten suomalaisen yhteiskunnan omia kestävyystavoitteita voidaan toteuttaa keskinäisriippuvaisessa maailmassa?

Tilaisuudessa julkaistaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija Simo Kyllösen katsaus Eettinen kartta Suomelle – Kestävyys moraalisena kysymyksenä keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Katsauksen tarkoitus on tarjota ”kartta” aiheeseen liittyvistä, eettisesti tärkeistä ja soveltamiskelpoisista käsitteistä ja teorioista, joiden avulla jatkotyöskentelyä Suomen tilanteesta ja tavoitteista voidaan jäsentää.

Simo Kyllösen selvityksen lisäksi julkaisemme Sitran verkkosivuilla aiheesta viikoittain ilmestyvän artikkelisarjan Merkintöjä eettisyydestä, jonka kirjoittajina ovat Suvielise Nurmi ja Panu Pihkala. Sarjan ensimmäinen osa julkaistaan viikolla 40. Sosiaalietiikan tutkijana teologisessa tiedekunnassa toimiva Suvielise Nurmi on erikoistunut ympäristöfilosofiaan ja etiikan teoriaan. Teologi Panu Pihkalan erityisalana ovat kestävyyskysymysten henkiset ulottuvuudet.

Ohjelma

Kahvia tarjolla klo 13.45 alkaen

Klo 14.00 Tervetuloa
Vesa-Matti Lahti, johtava asiantuntija, Sitra

Miten Suomi voi toimia eettisesti keskinäisriippuvaisessa maailmassa?
Simo Kyllönen, etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija, Helsingin yliopisto

Kommenttipuheenvuoro
Janne Hukkinen, ympäristöpolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Keskustelua ja kysymyksiä
Keskustelun avaa sosiaalietiikan tutkija Suvielise Nurmi

Tilaisuus päättyy noin klo 15.30

Mistä on kyse?