Live
Ensi-ilta Sitrassa: Social Impact Bond ja hankehallinnoijan rooli
tapahtumat

Ensi-ilta Sitrassa: Social Impact Bond ja hankehallinnoijan rooli

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn. Yksi sen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli Social Impact Bond (SIB). Ideana on, että sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat niiden toteutukseen liittyvän taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista. Pääroolissa on hankehallinnoija, jonka tehtävänä on muun muassa luoda eri osapuolet vakuuttava mallinnus suunnitellusta toiminnasta, tuoda ko. osapuolet samaan pöytään, laatia sopimus, hankkia tarvittavat pääomat ja koordinoida käytännön toteutusta.

SIB, HILMA, vaihtoehtorahaston hoitaja, hankehallinnoija, mallinnus ja mittaus, kommandiittiyhtiö, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen, kilpailutus… Tule kuulemaan, miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa!

Järjestämme hankehallinnoijan tehtävänkuvasta kiinnostuneille rahastonhoitajille ja muille toimijoille aamiaistilaisuuden 3.11.2016 klo 8.30–12.00 Sitrassa (Itämerenkatu 11–13, Helsinki).

Ohjelmassa:

SIB-malli muutosten mahdollistajana – Jari Gustafsson, TEM:n kansliapäällikkö
Hankehallinnoijan kaksoisrooli – Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä, Sitra
Vaihtoehtorahasto SIBeissä – Helena Tuomola, Senior Tax Manager, PwC
Sijoittajan odotukset – Tom Liljeström, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varainhoito Oy
Hankkeen määrittely ja mallinnus – Petri Hilli, neuvonantaja, Sitra

Hankehallinnoijan kokemuksia – Jussi Savukoski, toimitusjohtaja, Epiqus Oy ja Samir Omar, toimitusjohtaja, Efficum Oy
Hankehallinnoijan kilpailutus – Jussi Pyykkönen, kilpailuttamiskonsultti, Hansel ja Raili Hilakari, toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen SIB käynnistyi virallisesti viime syksynä. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Lisäksi työn alla on kaksi SIBiä, joiden yhteiskunnalliset teemat liittyvät maahanmuuttajien kotouttamiseen ja nuorten hyvinvointiin. Näihin kahteen on jo valittu hankehallinnoijat, mutta tälle syksylle on vielä tiedossa ainakin yksi SIB-hankehallinnoijan kilpailutus.

Rahasto-osaamisen lisäksi kilpailutukseen osallistujalta edellytetään toiminnallisen ja taloudellisen mallinnuksen osaamista sekä siihen liittyen yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen liittyvää sisältöosaamista. Tarvittaessa osaaminen voi rakentua kahden (tai useamman) organisaation yhteistyön pohjalta.

Toimintamalli on rantautunut Sitran myötävaikutuksella Suomeen vasta aivan viime vuosina ja se on kansainvälisestikin vielä melko uusi. Pääomasijoittamisesta tuttu vaihtoehtorahasto-malli on toistaiseksi todettu toimivimmaksi toteutusrakenteeksi suomalaisessa toimintaympäristössä.

Varovaisen arvion mukaan SIB-hankkeiden kokonaisarvo pelkästään Suomessa tulee olemaan useita kymmeniä miljoonia euroja lähivuosien kuluessa. Maailmalla SIBejä on käynnistynyt jo noin 60 ja määrä kasvaa nopeasti.

Lisätietoja SIB-mallista

Ilmoittautumislinkki

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä tämän linkin kautta.

Mistä on kyse?