Live
Erätauko-koulutuksen yhteissuunnittelutyöpaja koulutustoimijoille
tapahtumat

Erätauko-koulutuksen yhteissuunnittelutyöpaja koulutustoimijoille

  • 07.06.2018 klo 13:00 - 16:00
  • Sitra, Itamerentori 2, 14. kerros

Tervetuloa Erätauko-koulutuksen yhteissuunnittelupajaan!

Erätauko on toimintamalli, jonka avulla erilaiset organisaatiot voivat käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua yhteiskunnasta. Tänä vuonna tuemme Sitrassa eri organisaatioita ottamaan käyttöön Erätauon toimintamallin mentoroimalla ja kouluttamalla. Kiinnostus Erätaukoa kohtaan on ollut todella laajaa ja tarkoituksenamme on vuoden loppuun mennessä varmistaa, että dialogin yhä laajempi hyödyntäminen eri puolilla yhteiskuntaa jatkuu.

Erätauko-koulutuksen tavoitteena on lisätä dialogiin perustuvien osallisuuskäytäntöjen suunnittelu- ja toteutusosaamista sekä rakentavan keskustelun kykyä suomalaisessa yhteiskunnassa. Erätauko-koulutus pureutuu tämän osaamisen vahvistamiseen.

Voisiko sinun organisaatiosi olla kiinnostunut Erätauon kouluttamisesta jatkossa? Entä voisitko mahdollisesti itse toimia Erätauko-kouluttajana?

Työpajassa 7.6. keskustelemme siitä, miten kaikille avoimeen käyttöön rakennettu Erätauko-koulutus palvelisi juuri sinun organisaatiosi tarpeita. Miten koulutuskonsepti voidaan rakentaa niin, että se olisi helppo ottaa käyttöön erilaisissa konteksteissa ja millaista osaamista sen toteutus vaatii. Pilotoimme Erätauko-koulutusta toukokuun lopulla ja teemme sen pohjalta kouluttajan sekä osallistujan oppaat, jotka valmistuvat syksyllä. Käytännössä Erätauko-koulutusta voivat toteuttaa erilaiset koulutustoimijat kaupalliselta kentältä vapaan sivistystyön toimijoihin ja järjestökouluttajiin. Koulutuksen kohderyhmä voi koostua osallisuusammattilaisista julkiselta sektorilta ja järjestökentältä, kehittämisen asiantuntijoista yksityiseltä sektorilta, viestinnän ja median ammattilaisista, koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijoista sekä kuntien ja kaupunkien virkamiesjohdosta.

Järjestämme syksyllä 2018 myös koulutusta potentiaalisille Erätauko-kouluttajille. Jos olet tästä kiinnostunut, tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan lisää!

Tutustu Erätaukoon osoitteessa: www.eratauko.fi

Mistä on kyse?