Live
Foresight Friday ennakoinnin arvioinnista
Verkkotapahtuma

Foresight Friday ennakoinnin arvioinnista

Tarve ja kiinnostus ennakoinnin arviointiin on lisääntynyt niin ennakoinnin kuin arvioinnin asiantuntijoiden parissa. Tervetuloa kuulemaan tuoreita esimerkkejä kentältä!

  • 07.10.2022 klo 09:00 - 10:30
  • Verkossa

Miksi ennakointia tulee arvioida ja miten pääsemme kiinni vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen? Syksyn ensimmäisessä Foresight Fridayssa syvennytään ennakoinnin arviointiin. Tilaisuudessa julkaistaan VTT:n laatima Tulevaisuustaajuus-menetelmän vaikutusarviointi sekä kuullaan ennakkopaloja marraskuussa julkaistavasta VTV:n, ennakointia koskevasta tarkastuksesta.

9.00
Tervetuloa
09.05
Alustus ennakoinnin arviointiin. Ennakoinnin merkitys kasvaa, miten pääsemme kiinni vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen?
Katri Vataja, Sitra
9.15
Vaikutusarviointi Tulevaisuustaajuus-menetelmästä
Minna Halonen, VTT
9.45
”Toimintaympäristö- ja ennakointitieto strategisen päätöksenteon tukena” -tarkastus (julkaistaan marraskuussa 2022)
Sami Vuorinen & Elina Rautavalta, VTV
10.00
Keskustelua ennakoinnin arvioinnin kehityssuunnista 
10.30
Tilaisuus päättyy

Foresight Friday -tilaisuudet ovat osa kansallisen ennakointiverkoston (KEV) toimintaa. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi. Verkoston toimintaa koordinoi KEVin koordinaatioryhmä, jossa on edustajia valtioneuvoston kansliasta, Sitrasta, Opetushallituksesta, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja Kuntaliitosta. 

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki ennakoinnista, arvioinnista ja tulevaisuusajattelusta kiinnostuneet! 

Tilaisuus järjestetään verkossa.  

Mistä on kyse?