Live
Governments for the Future -hankkeen tulosten julkistaminen
tapahtumat

Governments for the Future -hankkeen tulosten julkistaminen

  • 20.11.2013 klo 09:30 - 12:30

Governments for the Future – Tulevaisuuden hallinnot -hankkeen tulokset julkistetaan.

Päätöksiä vai muutoksia?

Tulevaisuuden hallintojen suuri haaste on, miten hallinto voi auttaa osuvampaan poliittiseen päätöksentekoon. Suomen tehokas järjestelmä tuottaa päätöksiä, linjauksia ja strategioita, mutta todellisten muutosten aikaansaaminen on vaikeampaa, kun tietopohja ja toimeenpano pirstaloituvat hallinnossa.

Suomen käynnistämässä kansainvälisessä hankkeessa on haluttu kartoittaa osallistuneille maille yhteisiä keskushallinnon konkreettisia ongelmia ja ratkaisuja, mutta ei siirtää suoraan malleja maasta toiseen. Tarkoituksena yhteisellä työllä on ollut luoda pohjaa kunkin maan omille uudistustoimille.

Lisätietoja VM:n hankkeesta

finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö
ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
Tiedustelut tilaisuudesta: Linda Forsman, valtiovarainministeriö

 

Mistä on kyse?