Live
Green Care -verkostotyöpaja
tapahtumat

Green Care -verkostotyöpaja

Green Care -Vihreä hoiva on uusi käsite ja liiketoimintamuoto, jolla on suuria kehitysmahdollisuuksia Suomessa. Siinä hyödynnetään maaseutuympäristöä ja erityisesti maatiloja hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa esimerkiksi lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille

  • 30.03.2011 klo 12:00 - 19:00

Green Care -Vihreä hoiva on uusi käsite ja liiketoimintamuoto, jolla on suuria kehitysmahdollisuuksia Suomessa. Siinä hyödynnetään maaseutuympäristöä ja erityisesti maatiloja hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa esimerkiksi lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille. Toimintamuotona voi olla päivätoiminta, kokoaikainen hoivapalvelu, koulutus tms.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalveluissa. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Green Care -toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitos-ympäristössä. Toimintaa harjoittaa koulutettu henkilökunta asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Sitran Maamerkit-ohjelma järjestää Green Care –verkostotyöpajan, jonka tavoitteena on löytää uusia Green Care –palvelukonsepteja, toimintamalleja ja verkottumismahdollisuuksia, joilla vihreää hoivaa voidaan toteuttaa kysyntälähtöisesti ja kestävästi. Työpajassa syntyvät toimenpide-ehdotukset toimivat syötteinä kansallisille kehittämistoimenpiteille.  

Työpaja järjestetään 30.3. ja kyseessä on kutsuvierastilaisuus. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Green Care Finland r.y., KOKO-hyvinvointiverkoston ja Maa- ja elintarvikealan tutkimuskeskuksen kanssa.

Sitran Maaseudun merkityksistä nimensä saaneessa Maamerkit-ohjelmassa (2010-2014) etsitään uusia näkökulmia siihen, millainen rooli maaseudulla voi olla tulevaisuuden suomalaisten hyvässä elämässä ja kestävän kehityksen ratkaisuissa.

Mistä on kyse?