Live
Hack 4 Society maakuntahaaste
tapahtumat

Hack 4 Society maakuntahaaste

Keskustelutilaisuus tuo yhteen toimintamallista kiinnostuneita maakuntia, yliopistoja ja muita toimijoita.

Tilaisuus on kutsuvierastilaisuus.

Hack4Society on ympäri Suomea laajasti kiinnostusta herättänyt toimintamalli, joka tähtää tutkimuksen ja politiikan välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Se tuottaa tutkimustiedon ja erilaisten asiantuntijuuksien kohtaamisen kautta konkreettisia ratkaisuehdotuksia kohdealueen yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Hack4Society perustuu yhteiskehittämiseen ja se toteutetaan haastemuotoisena, fasilitoitujen työpajojen sarjana, joissa poliittisista päättäjistä, tutkijoista ja opiskelijoista koostuvat tiimit kilpailevat kohdealueelle soveltuvien ratkaisujen kehittämisessä. Hackathon toteutetaan rajattuna ajanjaksona, jonka aikana tiimejä tuetaan intensiivisesti.

Yhteiskunnallinen hackathon on toimintamallina monipuolinen ja sitä voidaan soveltaa hyvin juuri maakuntakentän murroksen hahmottamiseksi ja ratkaisuiden löytämiseksi. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on selvittää millaisiin kysymyksiin ja ongelmiin konsepti voisi maakuntakentässä tarjota vastauksia ja ratkaisuja.

Esittely- ja keskustelutilaisuuden tarkoitus on linkittää yhteen toimintamallista kiinnostuneita maakuntia, yliopistoja ja muita toimijoita. Keskustelutilaisuuden järjestävät yhteistyössä Helsingissä toteutetun pilotin taustatahot eli Helsingin yliopisto, e2, Sitra, Kuntaliitto, VNK/Kokeileva Suomi ja OKM.

Lisätietoja:

Santtu Lehtinen, santtu.lehtinen@sitra.fi

 

Mistä on kyse?