Live
Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille
tapahtumat

Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua kuntatyön arkeen.

Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) tavoitteena oli parantaa henkilöstön työelämän laatua ja yhteisön johtamista sekä lisätä työn tuottavuutta juurruttamalla työelämäinnovaatioihin perustuva kehittäminen osaksi kuntien arkea. LATU-hankkeeseen osallistui viisi kuntaorganisaatiota: Hollola, Lieksa, Masku, Punkalaidun ja Siikajoki. Mukana oli yhteensä 3180 työntekijää, jotka edustivat kaikkia kuntien toimialoja.

Järjestämme media-aamiaisen 10.6. klo 9.00-10.00 (aamiainen tarjolla 8.30 alkaen). Tervetuloa kuulemaan lisää Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen tuloksista. Paikalla ovat hankkeen toteuttaneiden kuntien edustajat, toimintamallin kehittäjät, hankkeen arvioija sekä tulevat kumppanit, mm. Kuntatyönantajien edustaja.

Tilaisuuden aineistot

Median ilmoittautumiset 9.6. mennessä:

Kirsi Suomalainen
kirsi.suomalainen@sitra.fi, puh. 050 369 9975