Live
Keskustelutilaisuus kaupunkiasumisen tulevaisuudesta
tapahtumat

Keskustelutilaisuus kaupunkiasumisen tulevaisuudesta

Millaista kaupunkia ihmisten näkökulmasta pitäisi rakentaa? Mistä paikan henki syntyy? Entä miten ihmiset sitoutuvat omaan lähiympäristöönsä? Tule mukaan keskustelutilaisuuteen 1.3. Helsingin Jätkäsaareen.

  • 01.03.2011 klo 13:00 - 15:00

Millaista kaupunkia ihmisten näkökulmasta pitäisi rakentaa? Mistä paikan henki syntyy? Entä miten ihmiset sitoutuvat omaan lähiympäristöönsä? Tule mukaan keskustelutilaisuuteen 1.3. Helsingin Jätkäsaareen.

Sitra järjestää 1.3. klo 11-13 keskustelutilaisuuden, jossa avataan kaupunkiasumiseen liittyviä tuoreita tutkimuksia: 

  • Gemic on tutkinut Sitran toimeksiannosta, millaista kaupunkiasumista ihmiset haluavat ja mitä asioita he arvostavat. Tutkimus sisältää kattavan pöytätutkimuksen lisäksi nettikyselyn sekä etnograafisen haastattelututkimuksen. Tutkittujen joukossa on opiskelijoita, nuoria lapsiperheitä, eläkeikää lähestyviä ihmisiä sekä luovia yrittäjiä.
  • Experientia on tutkinut Sitran, SRV:n ja VVO:n toimeksiannosta, millaisia odotuksia käyttäjillä on ja miten näitä odotuksia pystytään huomioimaan suunnittelussa.  Esimerkkikohteena on käytetty Helsingin Jätkäsaaren Low2No-korttelia. Tutkimuksessa on käytetty mm. kontekstuaalihaastatteluja ja suunnitelutyöpajoja.

Tilaisuudessa haastateltavana ovat Sakari Tamminen ja Johannes Suikkanen Gemic Oy:stä sekä Taru Hynynen Experientia srl:stä. Lisäksi kommentoimassa on joukko kaupunkisuunnittelun ja asumisen asiantuntijoita, mm. professori Markku Hedman TTY:stä, tutkimuspäällikkö Niina Savolainen VVO:lta sekä asiantuntija Johanna Kirkinen Sitran Energiaohjelmasta. Haastattelijana on asiantuntija Tuula Laitinen Sitrasta.

Tilaisuus on tarkoitettu median lisäksi asukkaille ja asukasyhdistyksille, arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille sekä rakentajille ja rakennuttajille.
Paikkana on Jätkäsaaren Huutokonttori (Hietasaarenkuja 1).

Lue lisää Sitran uutisesta »

Tilaisuudessa esitellyt aineistot:
Gemicin tutkimustulokset »
Experientian tutkimustulokset  »
Sitran nettikyselyn tulokset »

Mistä on kyse?