Live
Kestävä maankäyttö -työpaja
tapahtumat

Kestävä maankäyttö -työpaja

Tehokkaalla maankäytön suunnittelulla on mahdollista tukea paremmin ihmislähtöistä vihreää paikallistaloutta ja kestävää hyvinvointia. Kestävä maankäyttö työpajan tavoitteena on tuottaa strategisia toimenpidesuosituksia kestävän maankäytön edistämiseksi Suomessa maaseutumaisten alueiden näkökulmasta.

  • 24.02.2011 klo 11:00 - 17:00

Sitran Maamerkit-ohjelman (2010-2014) tavoitteena on edistää maaseudun roolia suomalaisen hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän kehityksen mahdollistajana. Ohjelman näkökulmia ovat hyvinvointi, ekotehokkuus ja biotalous. Kolme ohjelman keskeisintä toiminta-aluetta ovat maaseutu merkitystaloudessa, vihreän talouden lähiratkaisut sekä kestävä maankäyttö ja monipaikkaisuus.

Tehokkaalla maankäytön suunnittelulla on mahdollista tukea paremmin ihmislähtöistä vihreää paikallistaloutta ja kestävää hyvinvointia. Kestävä maankäyttö työpajan tavoitteena on tuottaa strategisia toimenpidesuosituksia kestävän maankäytön edistämiseksi Suomessa maaseutumaisten alueiden näkökulmasta. Työpajassa pyritään saamaan vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin: Miten kaavoitus soveltuu alueiden kehittämiseen? Kuinka aluesuunnittelua voitaisiin avartaa uusien latujen tuottamiseen? Mitä design voisi tarjota maankäytön suunnittelulle? Työpajan tuloksia hyödynnetään Sitran kestävän maankäytön edistämistoimia suunnittelevassa ryhmässä, jossa ovat mukana Maamerkit- ja Energia-ohjelmat sekä Strategic Design -yksikkö.

Työpaja järjestetään 24.2. ja kyseessä on kutsuvierastilaisuus. Työpajan toteutuksesta vastaavat Tampereen yliopisto (Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE), Tampereen teknillinen yliopisto (EDGE Kaupunkitutkimuslaboratorio) ja Management Design Intelligence Oy (MDI).

Mistä on kyse?