Live
Kilpailukykyä terveysdatasta
Verkkotapahtuma

Kilpailukykyä terveysdatasta

Sitra käynnisti Terveysdata 2030 -projektin vauhdittamaan terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden periaattein. Projektin aloitustapahtumassa keskustellaan terveysdatan tarjoamista mahdollisuuksista ja kuinka voimme edistää Suomen kilpailukykyä yhdessä. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Ilmoittaudu Saat tapahtuman online-linkin sähköpostiisi.

Terveysdata 2030 -projektin tavoitteena on nostaa Suomen terveysalaa nykyistä kilpailukykyisemmäksi. Yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tulee hyötyä datan lisäämistä mahdollisuuksista, ja suomalaiset innovaatiot tulee viedä osaksi palvelujärjestelmää kansallisesti yhteisin pelisäännöin.

Projektin kokeilujen avulla todennamme muualla Euroopassa toimivia malleja ja luomme myös täysin uusia ja ennakkoluulottomia toimintatapoja terveysdatan hyödyntämiseen. Käymme aktiivista dialogia terveysdatan käytöstä ja nostamme keskusteluun Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä aiheita. Tuomme alan toimijat yhteen ja etsimme toimivia ratkaisuja, joilla toimintakenttää voidaan kehittää kilpailukykyisemmäksi.

Aloitustilaisuudessa kerromme käynnissä olevista selvityksistämme, jotka koskevat digitaalisia terapioita, hajautettuja ja virtuaalisia kliinisiä lääketutkimuksia sekä Suomen terveysalan datalähtöisiä innovaatioekosysteemejä. Kerromme myös Terveysdata 2030 -projektin etenemisestä ja yhteistyömahdollisuuksista.

Tapahtuma on suunnattu Suomen terveysalan yrityksille ja organisaatioille.

Mistä on kyse?