Live
Kilpailukykyä terveysdatasta

Kilpailukykyä terveysdatasta

Sitra käynnisti Terveysdata 2030 -projektin vauhdittamaan terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden periaattein. Projektin aloitustapahtumassa keskustellaan terveysdatan tarjoamista mahdollisuuksista ja kuinka voimme edistää Suomen kilpailukykyä yhdessä. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Kuva: Topias Dean / Sitra
Ilmoittaudu Saat tapahtuman online-linkin sähköpostiisi.

Terveysdata 2030 -projektin tavoitteena on nostaa Suomen terveysalaa nykyistä kilpailukykyisemmäksi. Yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tulee hyötyä datan lisäämistä mahdollisuuksista, ja suomalaiset innovaatiot tulee viedä osaksi palvelujärjestelmää kansallisesti yhteisin pelisäännöin.

Projektin kokeilujen avulla todennamme muualla Euroopassa toimivia malleja ja luomme myös täysin uusia ja ennakkoluulottomia toimintatapoja terveysdatan hyödyntämiseen. Käymme aktiivista dialogia terveysdatan käytöstä ja nostamme keskusteluun Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä aiheita. Tuomme alan toimijat yhteen ja etsimme toimivia ratkaisuja, joilla toimintakenttää voidaan kehittää kilpailukykyisemmäksi.

Aloitustilaisuudessa kerromme käynnissä olevista selvityksistämme, jotka koskevat digitaalisia terapioita, hajautettuja ja virtuaalisia kliinisiä lääketutkimuksia sekä Suomen terveysalan datalähtöisiä innovaatioekosysteemejä. Kerromme myös Terveysdata 2030 -projektin etenemisestä ja yhteistyömahdollisuuksista.

Tapahtuma on suunnattu Suomen terveysalan yrityksille ja organisaatioille.

Ohjelma

10.00

Moderaattori: Salla Nurminen, asiantuntija, Sitra

10.05
Kilpailukykyä terveysdatasta – voidaanko muutos toteuttaa reiluin pelisäännöin?

Kristo Lehtonen, teemajohtaja, Sitra
Markus Kalliola, projektijohtaja, Sitra

10.20
Digital Therapeutics: From wellness apps to clinically evaluated treatments (in English)

Johannes Ahlqvist, Specialist, Sitra
Dipak Kalra, President, The European Institute for Innovation through Health Data 

10.45
Tulevaisuuden lääketutkimus: hajautettu ja virtuaalinen?

Johannes Ahlqvist, asiantuntija, Sitra 

Nina Vartiainen, Head of QA/RA, Kasve

11.00
Suomen terveysalan ekosysteemien kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Saara Malkamäki, asiantuntija, Sitra
Paavo Perttula, toimitusjohtaja, Gesund Partners

11.25
Seuraavat askeleet

Minna Hendolin, johtava asiantuntija, Sitra

12.00
Tilaisuus päättyy

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?