Live
Mining Footprint -työpaja
tapahtumat

Mining Footprint -työpaja

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjestää Mining Footprint  eli MFP-työkaluun syventyvän teknisen työpajan. Työpajan tavoitteena on arvioida Fundación Chilen vesi- ja ympäristöosaston kehittämän työkalun soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta Suomeen sekä toisaalta haastaa kehittäjiä puntaroimaan työkalun tarpeellisuutta ja teknisiä elementtejä. MFP-työkalu esitellään yleisellä tasolla lyhyesti VTT:n SAM-tilaisuudessa 13.5., ja tässä Sitran järjestämässä työpajassa 14.5. työkaluun syvennytään yksityiskohtaisemmin.

Työpaja on kutsuvierastilaisuus, kielenä englanti. Mikäli haluaisit mukaan, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse kaivokset(at)www.sitra.fi.

Mikä Mining Footprint -työkalu on?

Mining Footprint -työkalun (MFP) tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen indikaattori-viitekehys kaivoksen kestävän kehityksen ja vaikutusten jatkuvaan seurantaan. MFP yhdistää useita ympäristö- ja yhteiskunnallisen jalanjäljen mittaustyökaluja ja pyrkii hyödyntämään kaivosyrityksillä olemassa olevia tietoja. Työkalun avulla saatuja tietoja voidaan käyttää päätöksenteossa, vaihtoehtojen vertailussa, muutosten hallinnassa, suorituskyvyn mittauksessa, johtamisen tukena ja viestinnässä. MFP laskee kaivostoiminnan suorat vaikutukset ja arvioi ne huomioiden toiminta-alueen ympäristön ja yhteiskunnallisen herkkyyden sekä käytettävissä olevan tiedon laadun. Työkalulla arvioidaan kaivostoiminnan vaikutuksia veteen, ilman laatuun, maankäyttöön ja maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, yhteiskuntaan sekä talouteen.

MFP-työkalua on kehitetty vuodesta 2012 alkaen yhteistyössä chileläisen kaivosteollisuuden kanssa. Tammikuusta 2014 alkaen työkalua on pilotoitu Codelcon Chuquicamatan kaivoksella, joka on yhtiön suurin kaivos ja eräs maailman suurimmista kuparikaivoksista. Kaivos on toiminut yli 100 vuotta.

Mistä on kyse?