Live
Pilotin opit julki: Kuinka hillitä epidemiaa paremmin Suomessa? -webinaari
Verkkotapahtuma

Pilotin opit julki: Kuinka hillitä epidemiaa paremmin Suomessa? -webinaari

Uusi teknologia ja uudet toimintatavat sekä epidemianhallintaan käytettyjen järjestelmien integroiminen muihin sote-järjestelmiin parantaisi Suomen, suomalaisten ja terveydenhuollon iskunkestävyyttä poikkeusoloissa.

  • 06.10.2020 klo 09:30 - 11:00
  • Webinaari (Teams)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (EKSOTE) kesällä toteutetun pilottihankkeen perusteella terveydenhuollon nykyisessä epidemianhallinnassa on runsaasti kehitettävää. Pilotin perusteella uudet toimintamallit ja teknologiset ratkaisut sujuvoittaisivat arkea poikkeusoloissa, hyödyttäisivät kansantaloutta ja mahdollistaisivat nykyistä tietopohjaisemman sote-johtamisen.

Samalla epidemianhallinta tulisi kytkeä tiiviimmin yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon muun asiakkuudenhallinnan ja palvelutarpeen- ja hoidontarpeen arvioinnin kokonaisuuden kanssa.

Webinaarissa esitellään kesän aikana toteutetun pilottihankkeen tuloksia ja pohditaan, mitä niistä kannattaisi oppia tuleviin epidemioihin varautumisen kannalta. Pilottihankkeen käynnisti ja rahoitti Sitra. 2M-IT Oy on tukenut pilotin suunnittelua, toteutusta ja tulosten raportointia.

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään! Ilmoittaudu mukaan ylläolevasta ”Ilmoittaudu”-linkistä.

Mistä on kyse?