Live
Resurssiviisas rakentaminen
tapahtumat

Resurssiviisas rakentaminen

Sitra, Pieksämäen kaupunki, Aalto-yliopisto ja Lundén Architecture Oy järjestävät työpajasarjan, jonka tavoitteena on luoda resurssiviisas suunnittelu- ja rakentamisprosessi.

Suunnittelu- ja rakentamisprosessissa päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa, jota ei yleensä ole saatavilla riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta. Kun jo prosessin alussa mukaan otetaan toimijoita yli sektorirajojen, lopputuloksena on käyttäjien, rakennuttajien sekä materiaali- ja laitetoimittajien sekä ympäristön kannalta paremmin toimivia rakennuksia.

Kevään aikana järjestetään kaksi työpajaa, joissa yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa mietitään resurssiviisasta suunnittelu- ja rakentamisprosessia ja miten se toteutetaan. Perinteinen suunnittelu- ja rakentamisprosessi altistetaan kestäville ja resurssiviisaille ratkaisuille. Tavoitteena on määritellä tulevaisuuden rakentamisprosessi: millainen rakennus on ekologinen, älykäs ja käyttäjälähtöinen sekä mitä alan toimijoilta edellytetään haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.

Konkreettisen kehyksen suunnittelu- ja rakentamisprosessin uudelleen määrittämiselle tarjoaa Pieksämäelle rakennettava Hiekanpään elämänkaarikylä. Sen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen kuuluu uusi yläkoulu, jonka rakentaminen alkaa kesällä 2016. Koulun suunnitteluun otettiin mukaan opettajia, oppilaita ja tutkijoita käyttäjälähtöisen oppimisympäristön luomiseksi. Laadukkaan oppimisympäristön lisäksi alueen halutaan olevan mahdollisimman ympäristöystävällinen sekä monipuolisesti kaupunkilaisten hyödynnettävissä. Voit lukea lisää hankkeesta täältä http://www.hiekkis.com/.

Ensimmäisessä Sitrassa 8.3.2016 pidetyssä työpajassa heijastimme tulevaisuuden suunnittelu- ja rakentamisprosessia neljästä näkökulmasta: hanke-idean myynti, suunnitteluvaihe, uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä tuotesuunnittelu ja materiaalikehitys. Voit tutustua työpajan ohjelmaan ja esityksiin sivun alareunassa.

Toisessa Aalto-yliopiston ja Lundén Architecture Oy:n järjestämässä työpajassa 3.5.2016 jatkamme työtä käymällä läpi suunnittelu-rakentamisprosessin teoreettista viitekehystä sekä suunnittelemalla, kuinka pääsemme haluamaamme lopputulokseen hyödyntäen lean design -ajattelua. Erityisesti tarkennamme

–        käyttäjätarpeita
–        suunnitteluprosessin ajallista hallintaa  sekä
–        kuinka muodostetaan yhteinen näkemys hankkeen kaikkien osapuolten kesken.

Työpaja on itsenäinen kokonaisuus, joten edelliseen työpajaan osallistuminen ei ole edellytyksenä mukaantulolle. Työskentely on pääosin suomeksi, mutta osa esityksistä on englanniksi.

3.5.2016 työpajaan mahtuu mukaan. Voit kysyä paikkaa assistentti Päivi Hagelilta etunimi.sukunimi@sitra.fi.

OHJELMA 3.5.2016

11.45 – 12.30  Kokoontuminen ja lounas (Amican ravintolassa)
12.30 – 12.40 Työpajan avaus
12.40 – 13.25 Esitykset Lean Design -teemasta

  • Käyttäjätarpeiden selvitys, arkkitehti Eero Lundén, Lundén Architecture Oy
  • Suunnittelun ajallinen hallinta, professori Lauri Koskela, Aalto-yliopisto
  • “Common ground” suunnittelussa, tutkija Ergo Pikas, Tallinn University of Technology

13.25 – 15. 30 Työskentelyä ryhmässä (kahvi klo 14.00)
15.30 – 16.30 Raportit ryhmiltä, keskustelu ja seuraavat askeleet
16.30  Päätös

*******************************************************

OHJELMA 8.3.2016 

8.30 Tavataan aulassa ja mennään yhdessä 14. kerrokseen
Aamupala ja tilaisuuden avaaminen, Liisa Lahti, Sitra

 9.00 Johdatus aiheeseen: Miksi, mitä, miten?
Nani Pajunen (esitys), Sitra ja Eero Lundén, Lundén Architecture Oy (esitys)

 9.30 Johdatus työskentelyyn, jonka jälkeen resurssiviisasta suunnittelu- ja rakentamisprosessia työstetään pienryhmissä

 11.00 Yhteenveto ja yleinen keskustelu tuloksista

 12.00 Lounas ja seuraavat askelmerkit, Liisa Lahti, Sitra

13.00 Työpaja päättyy

 

Mistä on kyse?