Live
SIB-hankkeiden kick-off-tilaisuus kunnille
tapahtumat

SIB-hankkeiden kick-off-tilaisuus kunnille

  • 28.01.2016 klo 12:00
  • Kutsuvierastilaisuus SIB-hankkeita suunnittelevien kuntien edustajille

Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen kick-off-tilaisuus kunnille, jotka suunnittelevat tulosperusteisella rahoitussopimuksella (SIB-sopimus) toteutettavan hankkeen käynnistämistä.

Tilaisuudessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa hankehallinnointi, mallintaminen ja mittaaminen. Lisäksi tavoitteena on jokaisen kunnan oman hankkeen tavoitteiden ja muiden lähtökohtien kirkastaminen. Lisätietoja saat SIB-oppaasta julkiselle sektorille.

Tilaisuuden aikataulu ja ohjelmarunko

12-13     Lounas

13.00     Avaus, osallistujien esittäytyminen

             Missä mennään vaikuttavuusinvestoimisessa?
             Mika Pyykkö, Sitra
 
13.30     Hankehallinnointi ja SIB-prosessin eteneminen
             Pauliina Juntunen, Kuntahankinnat ja Mika Pyykkö, Sitra
 
14.00     Hankkeiden mallintaminen ja tulosten mittaaminen
             Petri Hilli, Sitra
 
             Kahvitauko
 
14.45     Pilottien työstämistä kohderyhmittäin
             (Lapset ja nuoret, työllistyminen, maahanmuuttajat, ikäihmiset)
             Sari Rautio, Sitra
 
16.00     Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?