Live
TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous 21.8.
tapahtumat

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous 21.8.

Euroopan komission järjestyksessään kolmanteen terveysalan toimintaohjelmaan (European Health Programme) liittyvä EU-maiden yhteistoimintahanke (Joint Action) Towards the European Health Data Space (TEHDAS) käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) nimesi Sitran toimivaltaiseksi viranomaiseksi siihen Suomen osalta. 8.6.2020 pidetyssä tilaisuudessa Sitra valittiin muiden toimivaltaisten viranomaisten yksimielisesti tukemana koordinoimaan hanketta.

Yhteistoimintahankkeen keskeisenä tavoitteena on terveysdatan parempi hyödyntäminen terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Hankehakemuksen valmistelu on nyt aloitettu yhteistyössä 25 eri maiden nimeämien organisaatioiden kanssa. Se tulee jättää Euroopan komissiolle kuluvan vuoden lokakuussa. Hakemuksessa kuvataan yhteistoimintahankkeen aikana toteutettavat työpaketit, aikataulu sekä työn tarkka budjetti.

Hankkeen työpakettien koordinoinnin lisäksi Sitra käynnistää kansallisen asiantuntijaryhmän kiinnostuneiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Alustavan suunnitelman mukaan ryhmä kokoontuu kvartaaleittain ja sen roolina on tuoda työpaketteihin osallistuville asiantuntijoille lisätietoja ja seurata työn edistymistä. Asiantuntijoiden toivotaan sitoutuvan osallistumaan kokouksiin ja tarjoavan syötteitä ja osaamistaan työn edistämiseksi. Asiantuntijaryhmän ensimmäinen tapaaminen pidetään perjantaina 21.8.2020 klo 13.00-15.00, Teams-verkkotapahtumana. Osallistumislinkki lähetetään rekisteröityneille.

Terveysalan toimintaohjelmalla rahoitetaan ja tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja edistetään yhtenäisiä terveystoimia Euroopassa. Suomen liittyminen yhteistoimintahankkeeseen edistää EU:n yhteisiä käytäntöjä erityisesti terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä.

Mitä? TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous
Missä? Verkkotapahtuma, osallistumislinkki lähetetään rekisteröityneille
Milloin?  Perjantaina 21.8.2020, klo 13:00 – 15:00