Live
TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

Euroopan komission järjestyksessään kolmanteen terveysalan toimintaohjelmaan (European Health Programme) liittyvä EU-maiden yhteistoimintahanke (Joint Action) Towards the European Health Data Space (TEHDAS) käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö nimesi Suomen osalta Sitran toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Kesäkuussa pidetyssä tilaisuudessa Sitra valittiin muiden toimivaltaisten viranomaisten yksimielisesti tukemana koordinoimaan hanketta.

  • 06.11.2020 klo 13:00 - 15:00
  • Verkkokokous

Yhteistoimintahankkeen keskeisenä tavoitteena on terveysdatan parempi hyödyntäminen terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Hankehakemuksen valmistelu on nyt aloitettu yhteistyössä 26 eri maiden nimeämien organisaatioiden kanssa. Hakemus jätetään Euroopan komissiolle lokakuussa. Hakemuksessa kuvataan yhteistoimintahankkeen aikana toteutettavat työpaketit, aikataulu sekä työn tarkka budjetti.

Hankkeen työpakettien koordinoinnin lisäksi Sitra on käynnistänyt kansallisen asiantuntijaryhmän kiinnostuneiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä kokoontuu kvartaaleittain ja sen roolina on tuoda työpaketteihin osallistuville asiantuntijoille lisätietoja ja seurata työn edistymistä. Asiantuntijoiden toivotaan sitoutuvan osallistumaan kokouksiin sekä tarjoavan syötteitä ja osaamistaan työn edistämiseksi.

Asiantuntijaryhmän toinen tapaaminen järjestetään perjantaina 6.11.2020 klo 13.00–15.00 Teams-kokouksena. Online-osallistumislinkki lähetetään rekisteröityneille.

Terveysalan toimintaohjelmalla rahoitetaan ja tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja edistetään yhtenäisiä terveystoimia Euroopassa. Suomen liittyminen yhteistoimintahankkeeseen edistää EU:n yhteisiä käytäntöjä erityisesti terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä.

Mitä? TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous
Missä? Teams-kokous, online-osallistumislinkki lähetetään rekisteröityneille
Milloin? Perjantaina 6.11.2020, klo 13.00–15.00