Live
Tulevaisuustyöpajat: EU:n tulevaisuudet 2035 – kohtalonkysymykset ja epävarmuudet  
Kutsuvierastilaisuus

Tulevaisuustyöpajat: EU:n tulevaisuudet 2035 – kohtalonkysymykset ja epävarmuudet  

  • 18.03.2024 klo 13:00 - 19.03.2024 klo 12:00

(Kutsuvierastilaisuus) Sitra ja Ulkopoliittinen instituutti järjestävät yhdessä kaksi tulevaisuustyöpajaa, joiden tavoitteena on luoda näkymää EU:n tulevaisuuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Tuotoksia hyödynnetään myöhemmin julkaistavassa raportissa EU:n tulevaisuuden kohtalonkysymyksistä.  

Keskitymme työskentelyssä erityisesti EU:n pitkän aikavälin kehityksen kannalta keskeisiin kysymyksiin ja kriittisimpiin epävarmuuksiin. Suuntaamme katseen vuoteen 2035 ja pohdimme, millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voimme tunnistaa, millaisia vaikutuksia niillä olisi, ja miten meidän tulisi toimia toivottujen tulevaisuuksien edistämiseksi.

Työpajat

Ensimmäisessä työpajassa (18.3.) keskitytään vihreän siirtymän, digitalisaation ja kilpailukyvyn teemoihin ja niihin liittyviin tulevaisuuskysymyksiin.

Toisessa työpajassa (19.3.) painopiste on Euroopan turvallisuudessa, EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa roolissa sekä eurooppalaisen demokratian ja EU:n institutionaalisen järjestelmän tulevaisuudennäkymissä. 

Mistä on kyse?