Live
Työpaja: Genomiikan eettiset kysymykset
tapahtumat

Työpaja: Genomiikan eettiset kysymykset

  • 31.10.2014 klo 09:00 - 12:00
  • Alustajat: Veikko Launis ja Karoliina Snell

8.30 – 9.00               Aamukahvi

9.00 – 9.05               Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
                                 Jaakko Yrjö-Koskinen

9.05 – 9.10               Genomistrategiatyöskentelyn tavoitteet ja aikataulu
                                 Jaakko Yrjö-Koskinen, STM

9.10 – 9.25               Onko genomitieto moraalisesti erityislaatuista?
                                 Veikko Launis, Turun yliopisto

9.25 – 09.40             Kansalaiset ja genomitieto
                                 Karoliina Snell, Helsingin yliopisto

9.40 – 10.40             Työpajatyöskentely

10.50 – 11.20           Ryhmätöiden purku

11.20 – 12.00           Avoin keskustelu aiheen tiimoilta

12.00 – 13.00           Lounas ja vapaamuotoinen keskustelu

Lisätiedot:

Tuula Tiihonen, Johtava asiantuntija, Sitra, gsm 040 160 9070
Jaakko Yrjö-Koskinen, Lääkintöneuvos, STM, Terveyspalveluryhmä,  jaakko.yrjo-koskinen@stm.fi, gsm 050 348 4877

Mistä on kysymys?

 Perimän tutkimusmenetelmien kehittyminen tulee lähivuosina mahdollistamaan geenitiedon laajamittaisen hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä. Se edellyttää kuitenkin huolellista valmistautumista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee kansallisen strategian laatimista geenitiedon hyödyntämisestä terveydenhuollossa sekä genomitutkimuksesta ja genomitiedon sovellutusten kehittämisestä. Tämän genomistrategian laadinnassa STM tekee yhteistyötä Sitran kanssa.

Genomistrategia pyritään laatimaan avoimesti ja sidosryhmiä osallistaen. Tässä tarkoituksessa STM ja Sitra tulevat järjestämään syksyn kuluessa sarjan eri teemoihin keskittyviä työpajoja, johon kutsutaan sidosryhmien edustajia, mukaan lukien alan asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä genomistrategian laadinnassa huomioitavista näkökohdista.

Lisätietoja: http://www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/genomitieto

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?