Live
Työpaja: kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuudet
tapahtumat

Työpaja: kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuudet

ET ja Sitra järjestävät työpajan kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuuksista ja haasteista kaukolämmön ja -jäähdytyksen sidosryhmille. Tämä on mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, miten lämpömarkkinoita Suomessa tulevaisuudessa kehitetään huomioimaan uudenlaiset mahdollisuudet lämmön tuottamiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Tervetuloa oppimaan ja vaikuttamaan!

Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamalleihin ja kaupalliseen hyödyntämiseen niin

  • kaukolämpöyhtiöiden
  • lämmön tai jäähdytyksen käyttäjien
  • lämmön tuottaja-asiakkaiden kuin
  • mahdollisten ulkopuolisten myyjienkin näkökulmasta.

Tuloksia hyödynnetään aiheesta käynnissä olevan selvitystyön viimeistelyyn ja siten työkalujen luomiseen kaksisuuntaisen kaukolämpöliiketoiminnan kehittämiseksi. Työpajaan osallistuminen on ilmaista.

Ilmoittautuminen & lisätiedot 1.3. mennessä Jenni Patroselle (jenni.patronen@poyry.com).

 Työpajan sisältö

Tutustumme sekä aiheesta käynnissä olevan selvityksen alustaviin tuloksiin että Skanssin alueelle suunniteltavaan kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintamalliin.

Ryhmätyössä pyrimme löytämään olennaisimmat kiintopisteet sekä reunaehdot soveltuvien liiketoimintamallien edelleen kehittämisessä. Etsimme vastauksia kysymyksiin kuten:

  • Millä reunaehdoilla lämmöntuottajat voisivat myydä lämpöä kaukolämpöverkkoon?
  • Mikä olisi mahdollisimman tehokas hinnoittelumalli verkkoon syötettävälle lämmölle?
  • Mitä hyötyjä kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä voisi olla kaukolämpöyhtiölle, hukkalämmön tuottajalle ja lämmön tai jäähdytyksen loppukäyttäjälle?

***ENNAKKOTEHTÄVÄ***

Kaukolämpöyhtiöt: Miettikää, mitä hyötyä ulkopuolisten lämmöntuottajien tuottaman lämmön hyödyntämisestä kaukolämpöverkossa voisi yhtiöllenne olla? Millä reunaehdoilla olisitte tähän valmiita?

Lämmön- tai hukkalämmön tuottajat: Kuinka paljon hyötyä yrityksellesi olisi siitä, että voisitte myydä lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon? Minkä tyyppinen hinnoittelumalli sopisi yrityksellenne parhaiten? Mitä reunaehtoja tämän järjestelyn kannattavuudelle teidän näkökulmastanne on?

Lämmön tai jäähdytyksen käyttäjät: Minkälaista lisäarvoa näette kaksisuuntaiseen kaukolämpöverkkoon liittymisessä / kuulumisessa? Mitkä ovat kaukolämmön suurimmat edut ja haasteet teidän näkökulmastanne tänä päivänä?

Politiikan toimijat: Minkälaisia mahdollisuuksia yhteiskunnan kannalta näette kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintamalleissa?

Mistä on kyse?