Live
Työpaja: Miten tietojärjestelmät mahdollistavat genomitiedon käytön?
tapahtumat

Työpaja: Miten tietojärjestelmät mahdollistavat genomitiedon käytön?

8.30 – 9.00               Aamukahvi

9.00 – 9.10               Tilaisuuden avaus, tausta ja tavoitteet
                                 Jaakko Yrjö-Koskinen, STM

9.10 – 9.20               Ajatuksia genomitiedon kansalliseksi kokonaisarkkitehtuuriksi
                                 Jari Porrasmaa, STM

9.20 – 09.30             Genomitietoa hyödyntävä päätöksentuki 
                                Ilkka Kunnamo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

9.30 – 09.40            Staattisesta dynaamiseen genomiin                               
                                 Juha Kere, Karolinska Institutet

9.40 – 10.40             Työpajatyöskentely

10.50 – 11.20           Ryhmätöiden purku

11.20 – 12.00           Avoin keskustelu aiheen tiimoilta

12.00 – 13.00           Lounas ja vapaamuotoinen keskustelu

Lisätietoja:
Tuula Tiihonen, Johtava asiantuntija, Sitra, gsm 040 160 9070,
Jaakko Yrjö-Koskinen, Lääkintöneuvos, STM, Terveyspalveluryhmä, gsm 050 348 4877,
 jaakko.yrjo-koskinen@stm.fi

Mistä on kysymys?

Perimän tutkimusmenetelmien kehittyminen tulee lähivuosina mahdollistamaan geenitiedon laajamittaisen hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä. Se edellyttää kuitenkin huolellista valmistautumista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee kansallisen strategian laatimista geenitiedon hyödyntämisestä terveydenhuollossa sekä genomitutkimuksesta ja genomitiedon sovellutusten kehittämisestä. Tämän genomistrategian laadinnassa STM tekee yhteistyötä Sitran kanssa.

Genomistrategia pyritään laatimaan avoimesti ja sidosryhmiä osallistaen. Tässä tarkoituksessa STM ja Sitra tulevat järjestämään syksyn kuluessa sarjan eri teemoihin keskittyviä työpajoja, johon kutsutaan sidosryhmien edustajia, mukaan lukien alan asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä genomistrategian laadinnassa huomioitavista näkökohdista.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?