Live
Työpaja: Näin genomitieto muuttaa terveydenhuoltoa
tapahtumat

Työpaja: Näin genomitieto muuttaa terveydenhuoltoa

  • 07.11.2014 klo 09:00 - 12:00
  • Alustajat: Aarno Palotie; FIMM, Center for Human Genome Research, Boston  ja Jaakko Ignatius; Kliinisen genetiikan yksikkö, TYKS
  • #genomistrategia

Työpajan ohjelma 7.11.

8.30 – 9.00               Aamukahvi
9.00 – 9.10               Tilaisuuden  tavoitteet ja katsaus genomistrategiaan, 
                                 Jaakko Yrjö- Koskinen, STM

9.10 – 9.25                Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon näkökulma, 
                                 Aarno Palotie, FIMM, Center  for Human Genome Research, Boston:
                                 Tiedolliset peruspilarit genomilääketieteen soveltamiseen

9.25 – 09.40 
            Erikoissairaanhoidon näkökulma,
                                  Jaakko Ignatius, Kliinisen genetiikan yksikkö, TYKS:
                                  Miten genomitieto on   muuttanut  ja muuttaa erikoissairaanhoidon
                                 
käytäntöjä?

9.40 – 10.40              Työpajatyöskentely
10.50 – 11.20            Ryhmätöiden purku
11.20 – 12.00            Avoin keskustelu aiheen tiimoilta
12.00 – 13.00            Lounas ja vapaamuotoinen keskustelu

Mistä  on kysymys?
Perimän tutkimusmenetelmien kehittyminen tulee lähivuosina mahdollistamaan geenitiedon laajamittaisen hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä. Se edellyttää kuitenkin huolellista valmistautumista.Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee kansallisen strategian laatimista geenitiedon hyödyntämisestä terveydenhuollossa sekä genomitutkimuksesta ja genomitiedon sovellutusten kehittämisestä. Tämän genomistrategian laadinnassa STM tekee yhteistyötä Sitran kanssa.

Genomistrategia pyritään laatimaan avoimesti ja sidosryhmiä osallistaen. Tässä tarkoituksessa STM ja Sitra tulevat järjestämään syksyn kuluessa sarjan eri teemoihin keskittyviä työpajoja, johon kutsutaan sidosryhmien edustajia, mukaan lukien alan asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä genomistrategian laadinnassa huomioitavista näkökohdista.

Lisätietoja: http://www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/genomitieto

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?