Live
Voimaantumisen polut: Mahdollistava johtaminen ja ohjausjärjestelmät
tapahtumat

Voimaantumisen polut: Mahdollistava johtaminen ja ohjausjärjestelmät

Onko tulevaisuuden suunta mahdollistava johtaminen? Mitä mahdollistava johtajuus mahdollistaa? Miten se ymmärretään? Näihin kysymyksiin haettiin vastausta julkishallinnon kehittäjille tarkoitetussa Voimaantumisen polut -työpajassa.

Johtamisen keinoja julkisten organisaatioiden uudistamiseksi

Julkisen sektorin uudistamistarve on suuri. Kuntien hätähuuto on kova ja valtiohallintoa ravistavat samat haasteet: supistuvat resurssit, ikääntyminen, kankeat toimintatavat ja toiminnan siiloutuneisuus. Koko julkinen sektori tarvitsee rakenteellisia muutoksia, toimintojen tehostamista ja aivan uudenlaisia toimintatapoja. Tämä edellyttää uudenlaista johtamisajattelua, jossa kaikkien osaamista ja panosta osataan arvostaa ja hyödyntää.

Sitran Voimaantumisen Polut -työpajaprosessissa julkisen sektorin kehittäjät tarkastelevat erilaisia organisaatioiden kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä. 8.2.2012 työpajassa tarkasteltiin mahdollistavaa johtajuutta ja ohjausjärjestelmiä.

Työpajassa todettiin, että organisaatiota on tarkasteltava järjestelmänäkökulmasta, jotta nykypäivään sopivia, uudistumista tukevia toimintatapoja voitaisiin edistää. Karrikoidusti voidaan sanoa, että työyhteisön hyvinvointi johtaa hyviin tuloksiin, mutta toisaalta hyvät tulokset ovat myös hyvän työilmapiirin tuki. Parhaita tuloksia saadaan, kun uudistumista tapahtuu eri suunnista samanaikaisesti. Toimintatapojen uudistamisessa johtaminen on avainasemassa. Esimiehen on tärkeää tunnistaa oma johtamistapansa ja kehittää johtamistaan tästä ponnistaen. Lähtökohta on aina itsensä johtaminen.

Johtamisjärjestelmät vain tukevat johtamista, niiden kautta ei voi johtaa. Johtaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Järjestelmät syövät pahimmillaan aikaa eikä niiden tuottama tieto ole hyödyllistä kuin joillekin, osittain. Niiden taakse on ehkä liiankin helppoa piiloutua sen sijaan, että olisi itse aktiivinen johtajan roolissa. Ohjausjärjestelmien kriittinen tarkastelun vaatii kuitenkin kykyä ymmärtää järjestelmiä, mitä tarvetta varten ne on luotu ja miten nämä tarpeet ovat muuttuneet.

Tärkeiksi asioiksi nousivat mm.

  • ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja monimuotoisuuden hallinta
  • tilanneherkkyys ja tunneäly
  • vuorovaikutustaidot ja arvostava kohtaaminen
  • palautteen antaminen ja kannustaminen arkielämässä ja
  • vahvuusorientaatio.

Konkreettisia keinoja uudistamisen ja henkilöstön voimaantumisen polulla ovat mm.

  •  aineettoman palkitsemisen hyödyntäminen strategisena johtamisen välineenä
  • kehityskeskustelujen rooli uusia toimintatapoja ja tavoitteita tukevaksi
  • kokeilukulttuurin kehittäminen kokeilumahdollisuuksia lisäämällä
  • sekä valmentava johtaminen.

Toisen ihmisen arvostamiseen kuuluu myös hyvien tulosten vaatiminen. Tämä vaatimus yhdistettynä tukeen kertoo alaiselle, että esimies luottaa häneen.

Tapahtuman videot ja materiaalit löytyvät YouTubesta:

Kaj Hellbom, mahdollistava johtajuus
Katri Viippola ja Pekka Majuri, Yle case
Kirsi Leiri, Hamina case

Mistä on kyse?