Live
Yhteiskunnallisen dialogin fasilitointi
tapahtumat

Yhteiskunnallisen dialogin fasilitointi

Perehdytyksen Erätauon dialogimenetelmiin järjestävät Suomen Fasilitaattorit ry ja Sitra.

Tilaisuus on tarkoitettu Suomen fasilitaattorit ry:n Fafan jäsenille.

Sitra on kehittänyt Erätauon (www.eratauko.fi), jotta yhteiskunnassa käytäisiin parempaa dialogia, eli keskusteltaisiin rakentavammin. Dialogi on erityinen keskustelun tapa, jossa on omat käytännöt ja työkalut keskustelun ohjaamiseen. Dialogissa ymmärrys omista ja muiden näkökulmista syvenee ja hyvässä dialogissa syntyy ennalta-aavistamattomia oivalluksia joita ei ilman ryhmää syntyisi.

Tilaisuudessa käydään läpi Erätauko-työkalut dialogin valmisteluun ja vetämiseen siten, että niitä olisi mahdollisimman helppo hyödyntää fasilitoinnissa. Osallistujat saavat myös mukaansa dialogin ohjauskortit.

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet Facebook-sivulta:
https://www.facebook.com/events/1576960899086626/

Sitra järjestää myöhemmin keväällä lisää perehdytystä ja koulutusta Erätauosta kokoneille fasilitaattoreille. Halukkaat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa Maikki Siukolle (ks yhteystiedot alla).

Mistä on kyse?