archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aina on oikea ikä – Ikäjohtamiskilpailu työpaikoille!

Julkaistu

 

Onko sinun työpaikalla toimiva ikäohjelma? Kohdellaanko eri-ikäisiä työntekijöitä reilusti? Miten eri-ikäiset työskentelevät yhdessä ja oppivat toisiltaan?

Suomalaisilla työpaikoilla on nyt mahdollisuus saada Euroopan laajuista huomiota ikäjohtamiselle.  Osana Eurooppalaisen Aktiivisen Ikääntymisen ja Sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta Suomen työpaikat voivat osallistua Active Aging – All Generation at Work – Kansainväliseen Ikäjohtamiskilpailuun!

Mistä kaikki alkoi?

Hanke käynnistyi Ranskassa 2009, Val d’Oise paikallisosaston DIRECCTE:n, joka on Ranskan Työministeriön paikallisosasto, toimesta osana seniorien työllisyyttä kohentavaa toimintasuunnitelmaa. Palkinto on jaettu Ranskassa kaksi kertaa, vuosina 2009 ja 2010. Nyt palkinto on osana Eurooppalaista teemavuotta 2012 avattu Ranskan lisäksi seuraaville maille: Belgia, Suomi, Puola, Tsekin tasavalta. Tarkoituksena on palkita kustakin maasta työpaikka, jossa toteutetaan hyvää ikäjohtamista.

Millaisille työpaikoille?

Ikäjohtamispalkinto on tarkoitettu kannustamaan jo ennestään ikätietoisia ja aktiivisia työpaikkoja, jotka pyrkivät saavuttamaan yhden tai useamman seuraavista tavoitteesta:

 • Seniorien työllistyminen ja pidemmät työurat
 • Aktiivisen ikääntymisen tukeminen
 • Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen
 • Työtekijöiden reilu kohtelu (ei iästä johtuvaa syrjintää)

Työpaikka voi olla pieni, keskisuuri tai suuri ja miltä tahansa toimialalta. Aikaisempien palkinnonsaajien joukossa on ollut esim. vakuutusyritys, jolla on seitsemän työntekijää; kunnan sosiaalitoimen asuntoyksikkö, jossa töissä reilu 100 työntekijää;  kansallinen työvoimatoimisto, jossa töissä 2500 työntekijää; ydinenergiayritys, jossa 1700 työntekijää.

Mitä kilpailussa arvioidaan?

Arvioitavia asioita työpaikan toimintatavoissa ovat työpaikkojen ikäjohtamiskäytäntöjen asianmukaisuus, tehokkuus ja siirrettävyys seuraavissa osa-alueissa:

 • Toimijatahojen yhteistyö (social dialogue)
 • Ikäjohtamiskäytännöt
 • Saavutetut tulokset
 • Jatkuva toiminnan kehittäminen

Työpaikan arjessa tämä tarkoittaa henkilöstöhallinnon ja esimiestyön käytäntöjä, kuten:

 • Ikääntyneiden työntekijöiden palkkaaminen
 • Urapolut
 • Työolojen parantaminen ja työn kuormitustekijöiden kontrollointi
 • Osaamisen kehittäminen
 • Koulutukseen pääsymahdollisuus
 • Uran loppuvuosien ja eläkkeelle siirtymisen suunnittelu
 • Osaamisen ja tiedon siirtäminen
 • Mentoroinnin kehittäminen

Miten voi osallistua?

Kilpailuun osallistumishakemuksen ja lisätietoa kilpailusta suomeksi ja englanniksi löydät täältä: Työterveyslaitos – Aina on oikea ikä

Lomake on helppo ja nopea täyttää! Mahdolliset lisämateriaalit voivat olla suomenkielisiä.
Täytetyt hakemukset jätetään englanninkielellä 30.10.2012 mennessä osoitteeseen activeaging@ttl.fi

Hakemukset arvioidaan ensin kansallisesti kolmikanta palkintoraadin toimesta. Lopullisesti voittajien valinta tapahtuu raadissa, jossa mukana työmarkkinoiden eri toimijatahoja (työntekijä ja työnantaja järjestöt, työterveyshuolto, koulutusorganisaatiot jne.) ja edustajat kaikista osallistujamaista.

Voittajat tulevat saamaan mediahuomiota sekä Suomessa että Ranskassa. Lisäksi voittajat esitellään Euroopan Komission teemavuoden sivustolla! Tartu haasteeseen ja osallistu kilpailuun! Viedään suomalainen ikäosaaminen Eurooppaan!

Aina on oikea ikä – Osallistua!

Lisätietoja

Marjo Wallin
erikoistutkija, Eurooppalaisen teemavuoden 2012 sihteeri, Työterveyslaitos
puh. 030 474 2692, activeaging@ttl.fi

Mistä on kyse?