archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Avoimen tiedon Roadshow kiertää Suomea marraskuussa

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Avoimen tiedon kuntakiertue Open Knowledge Roadshow 2013 jatkuu loka-marraskuussa päivän mittaisilla tapahtumilla neljässä kaupungissa. Open Knowledge Finland ry:n järjestämän kuntakiertueen tavoitteena on käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti. Sitra on yksi kuntakiertueen yhteistyökumppaneista.

Roadshow koostuu yhteensä kuuden kaupungin tapahtumista, jotka ovat itsenäisiä ja sisällöiltään hyvinkin erilaisia, mutta noudattavat pääpiirteiltään yhteneväistä rakennetta. Kiertueen ensimmäiset tapahtumat järjestettiin Tampereella ja Turussa. Kiertue jatkuu marraskuun alkupuolella Mikkelissä ja Jyväskylässä, ja huipentuu marraskuun lopulla Oulussa ja Kuopiossa järjestettäviin tilaisuuksiin. Jyväskylässä kiertue järjestetään yhteistyössä Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hankkeen kanssa.

Open Knowledge Finland ry:n mukaan kuntakiertueen on kahdenlaiset tavoitteet. Koko kiertueen tavoitteena on käynnistää ja tukea avoimeen tietoon liittyvää paikallistoimintaa saattamalla aiheesta kiinnostuneita yhteen eri kaupungeissa. Toisen tason tavoitteena on luoda kaikille mukaanlähtijöille hyvät puitteet toteuttaa omia erityistavoitteitaan. Osallistujat voivat levittää tietoa ja toimivia käytäntöjä, verkostoitua maanlaajuisesti tai tulla mukaan oppimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

Paikallisen toiminnan merkitys julkisen datan avaamisessa on suuri. Valtiovarainministeriö asetti toukokuussa Avoimen tiedon ohjelman vuosille 2013–2015. Valtiolla on kuitenkin vain rajoitettu rooli julkishallinnon datan avauksessa, sillä erittäin suuri osa hyödyllisestä datasta löytyy kunnista.

”Avoin data avaa siilot niin kunnan toimintojen välillä kuin kuntalaisten ja virkamiesten välillä”, tietoyhteiskunta-asioista Sitrassa vastaava Ossi Kuittinen toteaa. ”Suomella on Linux- ja talkookulttuurien pohjalta hyvät mahdollisuudet olla avoimuuden aatteen johtavia maita maailmassa.”

Ilmoittaudu Open Knowledge Roadshow’n tapahtumiin täältä.

Vielä aikaa osallistua Apps4Finland-kilpailuun!

Tänä vuonna jo viidettä kertaa järjestettävään avoimen datan innovaatiokilpailuun, Apps4Finlandiin, on vielä aikaa osallistua. Kilpailussa haetaan ideoita ja sovellusdemoja, joiden pohjana on käytetty avointa dataa. Kuka tahansa voi osallistua Apps4Finlandiin omavalintaisella, säännöt täyttävällä tietotyöllä, tai lähteä ratkaisemaan jotakin ennalta asetetuista haasteista kuudella teema-alueella. Kilpailuaikaa on 3.11 asti.

Yksi kilpailun teemoista on terveys ja hyvinvointi, minkä vuoksi Sitra on mukana tukemassa kilpailua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on suuria tutkimusaineistoja, jotka sisältävät yksilöllistä tietoa ihmisten terveydestä ja sairauksista, ja joita ei siksi voi avata monen muun tietoaineiston tapaan. Kuitenkin aineistoista voisi tehdä paljon enemmän tutkimusta ja tilastoanalyyseja kuin mitä aineiston keränneet tutkijat ehtivät tehdä.

”Näkisimme kilpailussa mukana mieluusti avoimen datan sovelluksia, joiden avulla kansalainen voisi helposti seurata reaaliaikaisesti esimerkiksi terveyskeskusten jonotustilannetta sekä kulloinkin saatavilla olevia terveyspalveluita”, Sitran Hyvinvointia tiedosta –avainalueen vetäjä Tuula Tiihonen vinkkaa.

”Terveydenhuoltolain mukaan ensi vuoden alusta lähtien kansalainen voi valita mieleisensä terveysaseman kaikista Suomen terveysasemista. Miten kansalainen voi valita, jos hän ei edes tiedä mitä palveluja kussakin terveyskeskuksessa on saatavilla tai millainen jonotustilanne eri palveluihin on?”

Lue lisää:
Apps4Finland

Ota yhteyttä