archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Clean, Clever & Competitive – hanke pohjoismaisen ympäristöteknologian kaupallistamiseksi

Julkaistu

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordisk InnovationsCenter (NICe) on ottanut ympäristöteknologian uudeksi painopistealueekseen. Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjoismaiden ympäristöteknologian innovaatioita ja vientiä. Sitran Ympäristöohjelma on ollut osaltaan mukana vaikuttamassa hankkeen syntyyn.

Ympäristöteknologian kehittäminen ja osaaminen on Pohjoismaissa korkeaa, ja pohjoismaisella ympäristöteknologialla on hyvä imago. Kilpailukykyisten integroitujen ratkaisujen tarjoaminen globaaleihin ympäristöhaasteisiin edellyttää kuitenkin pohjoismaiselta teollisuudelta innovaatiokapasiteetin lisäämistä ja uudenlaista verkostoitumista.
 
Nordisk InnovationsCenter on varannut noin 10 miljoonaa Norjan kruunua (1,2 miljoonaa euroa) pohjoismaisten ympäristöteknologian klustereiden ja yhteistyöalustojen rahoittamiseen. Hankkeessa NICe tulee investoimaan 4–6 projektiin, joiden fokus on

  • innovaatioissa ja sitä kautta pohjoismaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa
  • pohjoismaisten ympäristöteknologian integroitujen ratkaisujen kaupallistamisen tukemisessa.  

NICe kutsuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden teollisuutta ja teollisuusjärjestöjä, tutkijoita ja tutkimuslaitoksia sekä viranomaisia ja vastaavia toimijoita jättämään projektiehdotuksensa.  

Englanninkieliset projektiehdotukset tulee toimittaa Nordisk InnovationsCenteriin 16.6.2006 mennessä.  

Ehdotuspyynnön voi ladata Nordisk InnovationsCenterin Internet-sivuilta
www.nordicinnovation.net (Environmental Technology).  

Lisätietoja

Sigridur Thormodsdottir
Senior advisor
Puh. +47 915 76 577
s.thormodsdottir@nordicinnovation.net

Nordisk InnovationsCenter pähkinänkuoressa  

Nordisk InnovationsCenterin (NICe) tehtävänä on kehittää Pohjoismaiden roolia hyvin toimivana sisäisenä markkinana ja rajattomana alueena, jossa ei esiinny kansojen välisiä esteitä pätevyyden, ideoiden, ihmisten tai tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. NICe myötävaikuttaa maiden innovaatiojärjestelmien eheyttämiseen, jotta toisen maan yritykset voivat hakea tukea toisen maan innovaatiojärjestelmästä. 

NICe-projekteille on ominaista:

  • verkostoituminen
  • synergioiden muodostaminen
  • sillanrakentaminen
  • ”Best Practice” -menetelmien levittäminen.  

Nordisk InnovationsCenterin konttori on Oslossa. Työntekijät edustavat kaikkia Pohjoismaita. Käytännön syistä kaikki kirjallinen viestintä on skandinaavisella tai englannin kielellä.

Mistä on kyse?