archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Cleantech-alan yritykset uskovat tulevaisuuteen

Sitran ympäristöohjelma on teettänyt kartoitustutkimuksen Suomen cleantech -alalla toimivista yrityksistä. Alan yritykset pitävät tulevaisuudennäkymiä hyvinä ja uskovat nopeaan kasvuun lähitulevaisuudessa.

Julkaistu


Sitran ympäristöohjelma on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä kartoitustutkimuksen Suomen puhtaiden teknologioiden (cleantech) alalla toimivista yrityksistä. Cleantech-alalla toimii kaikkiaan yli 1000 erikokoista yritystä. Ala on iältään nuori ja kasvava – suurin osa yrityksistä on perustettu viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Alan yritykset pitävät tulevaisuudennäkymiä hyvinä ja uskovat nopeaan kasvuun lähitulevaisuudessa.

Taloustutkimus Oy on Sitran toimeksiannosta kartoittanut Suomessa toimivien cleantech-alan yritysten tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi tutkittiin yritysten suhtautumista ja tarvetta ulkopuoliseen rahoitukseen. Tammikuussa 2007 toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 803 cleantech-alalla toimivaa yritystä. Haastatellut yritykset saatiin Sitran Ympäristöohjelman Etlatieto Oy:llä teettämästä toimialan yritysrekisteristä, jossa on kaikkiaan noin 1300 yritystä.

Cleantech on nuori ja kasvava toimiala

Suomen cleantech-alan yritykset ovat suhteellisen nuoria. Valtaosa yrityksistä on syntynyt 1980- ja 90-luvuilla (64 prosenttia). 2000-luvulla tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on perustettu 17 prosenttia.

Puhtailla teknologioilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle. Cleantech läpäisee koko yhteiskunnan ja siten myös alan yritykset sijoittuvat laajasti eri toimialoille. Haastatteluun osallistuneet yritykset toimivat esimerkiksi energian tehokkaan käytön ja säästön, vesihuollon ja jäteveden käsittelyn sekä puhtaiden prosessien, materiaalien ja tuotteiden parissa sekä tuottavat puhdasta energiaa tai toimivat kierrätys-alalla.

Lähes puolet tutkituista yrityksistä arvioi yrityksensä cleantech-alan liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia vuodessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Joka kolmas arvioi vuosittaisen kasvun olevan 3 -10 prosenttia. Vain yksi prosentti vastaajista katsoi yrityksensä liikevaihdon olevan vähenemään päin lähitulevaisuudessa. Kasvuhakuisuus on voimakkainta alku- ja käynnistämisvaiheen yrityksissä. Kasvua tavoitellaan eri tavoin – kehittämällä tuotteita ja palveluita, lisäämällä yhteistyötä muiden yritysten kanssa tai panostamalla viennin lisäämiseen ja kansainvälistymiseen.

Yritykset ovat myös tietoisia kasvun tiellä olevista esteistä. Keskeisimmiksi tutkimuksessa nousivat resurssitekijät, rahoitus ja kilpailutilanne.

Pääomasijoittajat erityisesti aloittelevien yritysten kiikarissa

Cleantech-alan yrityksistä puolet on hankkimassa ulkopuolista rahoitusta lähimmän kolmen vuoden sisällä. Rahoitusta tarvitaan niin koneiden ja laitteiden hankintaan, rakentamiseen, kuin yrityksen ja tuotteiden kehittämiseen sekä myös kansainvälistymiseen. Rahoitusta aiotaan hakea ensisijaisesti pankista, Finnveralta tai pääomasijoitusyhtiöltä. Yrityksistä puolet suhtautuu positiivisesti pääomasijoitusyhtiöihin. Niistä valtaosa on nuoria käynnistys- ja alkuvaiheen yrityksiä.

Lisätietoja

Jukka Noponen
Ohjelmajohtaja, Sitran Ympäristöohjelma
(09) 6189 9430 tai 040 587 4323
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?