archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ekotehokkuudesta Tampereen uusi tavaramerkki

ECO2-hankkeen myötä Tampere on kolmessa vuodessa noussut yhdeksi Suomen kärkikaupungeista ilmastoasioissa.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tampereen kaupungin ja Sitran tiedote 29.11.2012

Tampere on kolmessa vuodessa noussut yhdeksi Suomen kärkikaupungeista ilmastoasioissa. ECO2 – Ekotehokas Tampere -hanke on yhdistänyt kaupungin eri toimijat kehittämään vähähiilistä kaupunkia. Ekotehokkuudesta on tullut yksi Tampereen tavaramerkki maailmalla, totesi pormestari Timo P. Nieminen ECO2:n kolmivuotisen käynnistysvaiheen tuloksia esitelleessä seminaarissa Tampereella torstaina 29.11.

– ECO2-hankkeessa tehty yhteistyö on jo tuottanut tulosta, joka on huomattu niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kannattaa pyrkiä edelläkävijäksi ilmastoasioissa, sillä se luo uutta osaamista ja yrittämistä, jolla on kysyntää maailmalla. Siksi haastan kaikki tamperelaiset mukaan konkreettisiin tekoihin sen hyväksi, että vuonna 2020 Tampere on Euroopan ilmastokaupunkien ykkönen, sanoi pormestari Nieminen.

Seminaarissa puhunut Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce J. Oreck pitää ekotehokasta rakentamista kaupunkien kilpailuvalttina. Hän on yhdessä vaimonsa kanssa panostanut erityisesti ympäristöystävälliseen rakentamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön ja uusiutuvan energian käyttämiseen.

ECO2-hanketta tukeneen Sitran Energiaohjelman johtaja Jukka Noposen mukaan ECO2 on onnistunut jo ensimmäisten kolmen vuotensa aikana saavuttamaan ison muutoksen suuren kaupungin toimintatavoissa.

– Hanke on saanut eri toimialat yhteistyöhön muuttamaan kaupunkia vähähiiliseksi. Nyt ilmasto- ja energia-asioilla on kaupungin toiminnassa paljon suurempi painoarvo. Sitran tavoitteiden saavuttamiselle Tampere tarjosi tarpeeksi suuren ja vipuvoimaisen toiminta-alustan. Muutos tarvitsee esikuvia. Toivottavasti samaa asennetta löytyy jatkossakin, niin Suomi voi näyttää mallia koko maailmalle, sanoi Noponen.

Tampere voi vähentää päästöjä yli 20 prosenttia

Seminaarissa julkistettiin Ramboll Oy:n tekemä arvio ECO2-hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta Tampereen kasvihuonekaasupäästöihin. Arvion mukaan Tampereen kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastohankkeiden avulla saavutetaan yli 600 000 hiilidioksiditonnin vähennykset päästöihin vuoteen 2020 mennessä. Se on noin 22 prosentin vähennys vuoden 2005 tasoon verrattuna, kertoi ECO2-hankkkeen johtaja Pauli Välimäki.

– Valtaosa päästövähennyksistä, noin 500 000 tonnia, syntyy Tampereen Sähkölaitoksen toimenpiteistä, eli uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä lämmön ja sähkön tuotannossa. Se on 16 prosenttia kokonaispäästöistä. Muilla ECO2:n toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 100 000 hiilidioksiditonnin, eli 6 prosentin vähennykset Tampereen kokonaispäästöistä. Nämä yhdessä mahdollistavat sen, että Tampere voi ylittää EU:n 20 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä, Välimäki jatkaa.

Malmön kaupungin energia-asiantuntija Kerstin Rubenson esitteli seminaarissa Eurocities-kaupunkien edustajien tekemää arviota Tampereen kaupungin ilmastotyöstä. Tampereella on tehty esimerkillistä työtä kestävän energiankäytön lisäämiseksi. Myös Vuoreksen kaupunginosan toteuttaminen ekotehokkaasti on onnistunut esimerkki. Rubensonin mukaan Tampere on hyvällä tiellä jopa kansainväliseksi edelläkävijäksi kaupungin strategian ja toimintamallien kehittyessä.

Seminaarissa kuultiin myös ennakkotietoja Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila -hankkeen tuloksista.

– Uusi kaupunginosa saisi tuottaa enintään 20 % kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna tamperelaisten vuoden 1990 keskimääräisiin päästöihin. Näyttää siltä, että Nurmi-Sorilasta pystytään tekemään lähes hiilineutraali ohjaamalla rakentamisen energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvaa omaa energiantuotantoa, kertoo aiheesta selvitystä tekevän EPECC Oy:n tekninen johtaja Topi Tiihonen.

ECO2-hanke jatkaa Tampereen kaupungin strategisena projektina vuosina 2013–2015 keskittyen erityisesti ekotehokkaisiin ja energiatehokkaisiin aluekehityshankkeisiin.

Seminaarin ohjelma löytyy ECO2-hankkeen verkkosivuilta.
Lue pormestari Timo P. Niemisen puhe.
Tutustu Rambollin tekemään arviointiin.

Lisätietoja

ECO2-hankkeen johtaja Pauli Välimäki, Tampereen kaupunki
puh. 040 801 6035, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Johtaja Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Projektisihteeri Krista Willman, ECO2-hanke
puh. 040 806 3071, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Mistä on kyse?