uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Eduskunta valitsi jäsenet Sitran hallintoneuvostoon

Eduskunta valitsi tänään jäsenet Sitran hallintoneuvostoon. Aiemmin Sitran hallintoneuvosto koostui Suomen Pankin pankkivaltuustosta.

Julkaistu

Sitralle erikseen valittu hallintoneuvosto on yksi näkyvä käytännön muutos, joka on seurausta Sitran toimintaa ja roolia vuonna 2019 arvioineen parlamentaarisen työryhmän loppupäätelmistä. Parlamentaarinen työryhmä totesi loppuraportissaan, että nykyinen hallintorakenne ei kaikilta osin vastaa Sitran toiminnallisia tarpeita, ja että rahaston parlamentaarinen ja laaja-alainen ohjaus kaipaa vahvistamista. Muita muutoksia loppuraportti esitti mm. hallituksen valintaprosessiin ja kokoonpanoon. Muutokset kirjattiin lakiin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (717/90), ja uudistettu laki tuli voimaan 1.1.2020.

Uudistetun Sitra-lain mukaan rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Näistä hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa rahaston hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista, valita hallitus ja yliasiamies, sekä vahvistaa vuotuinen talous- ja toimintasuunnitelma ja antaa vuosittain kertomus rahaston toiminnasta eduskunnalle. Hallintoneuvostoon kuuluu lain mukaan 13-17 jäsentä. Eduskunta nimitti siihen 13 jäsentä.

Sitran hallintoneuvostoon valittiin:

 • kansanedustaja Tarja Filatov, sd.
 • kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, sd.
 • kansanedustaja Antti Lindtman, sd.
 • kansanedustaja Riikka Purra, ps.
 • kansanedustaja Veijo Niemi, ps.
 • kansanedustaja Anne-Mari Virolainen, kok.
 • kansanedustaja Janne Heikkinen, kok.
 • kansanedustaja Matti Vanhanen, kesk.
 • kansanedustaja Anu Vehviläinen, kesk.
 • kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius, vihr.
 • kansanedustaja Katja Hänninen, vas.
 • kansanedustaja Joakim Strand, r.
 • kansanedustaja Sari Tanus, kd.

Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (717/90) tuli voimaan vuoden 1991 alussa. Se siirsi Sitran Suomen Pankin alaisuudesta eduskunnan vastattavana olevaksi rahastoksi. Samaisessa laissa määriteltiin, että Suomen Pankin pankkivaltuusto toimii Sitran hallintoneuvostona. Järjestely rakennettiin aikansa tarpeisiin, ja kun Sitran toiminta ajan saatossa muuttui, tuli myös tarve irrottaa Suomen Pankin ja Sitran vahva kytkös.

Tutustu tarkemmin:

Mistä on kyse?