archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

EEMontti – lähtölaukaus 500 000 energiaremontille

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uutinen 21.2.2012

EEMontti – Lämmityskulut puoleen -kilpailu oli kova koulu energiaremontteja tarjoaville yrityksille. Asiakkaiden miellyttäminen vaati karsimaan kermat päältä tarjouksista ja keskittymään vain oleelliseen. Tästä eteenpäin tarkkaan harkitut toteutusratkaisut toimivat malliesimerkkeinä puolen miljoonan suorasähkölämmitteisen pientalon energiaremontille.

EEMontti-kilpailu on ollut merkittävä oppimisprosessi energiaremontteja tarjoaville yrityksille. Sitä se on ollut myös kiinteistöjen omistajille, sillä toiveiden viestiminen palveluntarjoajan tarjouksen pohjaksi ei välttämättä onnistu kertaheitolla. EEMontti-kilpailussa molemminpuolinen halu saada aikaan kohtuuhintainen ja kokonaisvaltaisesti kiinteistön energiatehokkuutta parantava ratkaisu johti viimein yhteisymmärrykseen.

Kahdessa kilpailukohteessa remontti on toteutettu, kolmas odottaa naapurin hyväksyntää porausluvalle ja neljännen omistaja pohtii vielä taloudellista kannattavuutta. Yhteistä kaikille kohteille oli omistajien kriittisyys tarjotun ratkaisun hintaa kohtaan. Kustannukset nousivat suuremmiksi kuin mihin kohdekiinteistöjen omistajat olivat ennakkoon varautuneet, mutta putosivat roimasti jatkoneuvotteluiden ja omistajien antamien lisätietojen seurauksena, kun tarjousten sisällöstä pystyttiin turhat karsimaan pois. Ylihintaisten tarjousten taustalla Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija ja kilpailun raadin puheenjohtaja Jarek Kurnitski näkee ymmärrettävät syyt.

– Tarjouskilpailuun osallistuvat palveluntarjoajat pyrkivät rakentamaan ratkaisunsa teknisesti mahdollisimman laadukkaiksi kilpailun voitto mielessään, eikä tämä voi olla vaikuttamatta myös hintaan. Lisäksi kilpailussa etsittiin kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen tarpeet huomioon ottavia ratkaisuja, mistä syystä palveluntarjoajat liittoutuivat ja jättivät tarjouksen konsortiona. Yleisesti on nähty, etteivät konsortiot pärjää hintakilpailussa, vaikka muutoin olisivatkin hyviä.

Kurnitski arvostaa suuresti harvalukuista EEMontti-kilpailuun osallistuneiden palveluntarjoajien joukkoa, sillä kohdekiinteistöt ovat erittäin haasteellisia remontoitavia. Tästä huolimatta nämä palveluntarjoajat löysivät toteutuskelpoiset ratkaisut jokaiseen kohteeseen ja pyrkivät sinnikkäästi kohtuullistamaan kustannuksia kiinteistönomistajien hyväksi keskittymällä olennaiseen.

– EEMontti-kilpailu on ennen näkemätön kokeilu toteuttaa vaikeasti saneerattavien suorasähkölämmitteisten pientalojen energiaremontti. Koska näissä pientaloissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää, kohtuuhintainen remontin toteuttaminen vaatii laaja-alaista osaamista ja innovatiivisuutta. Toteutetut ratkaisut ovat arvokas oppimateriaali kaikille palveluntarjoajille. Kunhan remonttien dokumentoidut tulokset ovat alkusyksystä selvillä, uskon niiden innoittavan yhä useampia remonttien tarjoajia seuraamaan kilpailuun osallistuneiden pioneerien jalanjälkiä, Kurnitski arvioi.

EEMontti-kilpailun voittajaratkaisuihin, niiden tarjoajiin ja asiantuntijaraadin arvioihin on mahdollista tutustua osoitteessa www.eemontti.fi. Remonttien dokumentoidut tulokset sijoitetaan sivustolle heti niiden valmistuttua.

Lisätietoja

Energia-asiantuntija Suvi Häkämies, Green Net Finland ry, puh. 050 331 1495
suvi.hakamies@greennetfinland.fi

Johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitran Energiaohjelma, puh. 040 5741 870, jarek.kurnitski@sitra.fi


Katso EEMontti-esittelyvideo

Mistä on kyse?