archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eero Yrjö-Koskinen Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeriksi

VTM Eero Yrjö-Koskinen on valittu Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeriksi 1.9.2015 alkaen.

Kirjoittaja

Sari Tuori

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

VTM Eero Yrjö-Koskinen on valittu Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeriksi 1.9.2015 alkaen. Yrjö-Koskinen siirtyy tehtävään Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajan paikalta. Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin toukokuussa 2014 edistämään kaivostoiminnan vastuullisuutta Suomessa.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on toiminut ensimmäisen vuoden ajan Sitran vetovastuulla, ja siihen kuuluu kaivosyhtiöiden edustajien ohella kaikki keskeiset sidosryhmät. Eero Yrjö-Koskinen on toiminut kaivosverkoston varapuheenjohtajana (5/2014-1/2015) sekä sen ympäristötyöryhmän puheenjohtajana.

Verkosto on laatinut uutta vastuullisuusjärjestelmää Suomessa toimiville kaivosyhtiöille. Järjestelmä on parhaillaan viimeisteltävänä, ja se on määrä ottaa käyttöön ensi vuodesta alkaen. Verkosto myös julkaisee myöhemmin syksyllä yhteiskuntavastuun raportin, johon kootaan tietoa paitsi kaivosteollisuudesta yleisesti myös ensi kertaa yrityskohtaiset tiedot. Verkoston ensimmäinen toimintakertomus on luettavissa verkoston kotisivuilta.

”Kaivosverkoston toiminta perustuu kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. Yrjö-Koskinen on ollut alusta lähtien mukana sen toiminnassa ja sidosryhmien välisen vuoropuhelun ja luottamuksen rakentamisessa. Kansainvälisesti kokeneena ja monipuolisen työkokemuksen omaavana järjestöjohtajana hänellä on hyvät edellytykset ottaa pääsihteerin tehtävät hoitaakseen nyt, kun kaivosverkosto on itsenäistymässä”, toteaa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, joka toimii verkoston puheenjohtajana.

”Kestävän kaivostoiminnan verkosto on lyhyessä ajassa osoittanut tarpeellisuutensa suomalaisessa toimintaympäristössä. Se on lisännyt kaivosalan ja sen sidosryhmien välistä yhteisymmärrystä luomalla käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä kaivostoiminnasta kumpuavia ristiriitoja. Toiveena on, että tulevaisuudessa jokainen Suomessa toimiva kaivosyhtiö ottaisi käyttöön uuden vastuullisuusjärjestelmän ja kriteerit, joiden avulla yhtiöt sitoutuvat kehittämään toimintaansa. Kriteerit kattavat kaivostoiminnan eri toimintalohkot, ja niiden toteutumista tarkastellaan säännöllisin väliajoin”, sanoo verkoston pääsihteeriksi valittu Eero Yrjö-Koskinen.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto aloittaa itsenäisen toimintansa 1.8. Verkosto sijoittuu hallinnollisesti Kaivosteollisuus ry:n yhteyteen. Uusi pääsihteeri toimii verkoston puheenjohtajan ja kahdeksanhenkisen hallituksen ohjauksessa.

Mistä on kyse?