Siirry suoraan sisältöön

Photo by Ronan Browne

Julkaistu 28.01.2015

Enemmän tilaa kuntien sähköisille palveluille ja innovaatioille

Kunnat tarvitsevat tilaa joustavalle toiminnalle, jossa sähköisiä palveluja ja uusia innovaatioita voidaan huomioida yhä enenevässä määrin. Tämä on mahdollista vain palveluiden toteuttamistapoja koskevia normeja väljentämällä sekä parantamalla vuoropuhelua kuntien ja valvonnasta ja ohjauksesta vastaavien viranomaisten välillä, arvioivat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta keskiviikkona Helsingissä pidetyssä Voimaa-foorumissa.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Viestintä, Sitra
Kirsi Suomalainen vastaa Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen ja Työelämäpalkinnon viestinnästä. Työlistalla ovat myös Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön, digitaalinen palvelutori ja LATU-toimintamalli työyhteisön kehittämiseen.

 – Jotta kuntalaisten tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti tämänhetkisessä taloustilanteessa, tarvitaan uusia ratkaisumalleja. Kuntaliitto on siksi ehdottanut uuteen kuntalakiin kokeilutoiminnan yleisiä säännöksiä. Tarkoituksena on, että kunnat voisivat esittää kokeilun käynnistämistä eri kuntapalvelujen organisoimisen ja toteuttamisen osalta, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Pitemmän aikavälin tavoitteena on, että erityislainsäädäntö olisi niin joustavaa, että se mahdollistaisi useat eri toimintatavat kuntalaisten palvelujen tuottamisessa. Kuntaliiton ehdottamien kuntalain kokeilusäännösten kautta saataisiin nykyistä laajemmin kokemuksia siitä, miten laadukkaita kuntapalveluja voidaan tuottaa joustavammalla erityislainsäädännöllä. 

– Ohjaus ja valvonta eivät nykyisellään jätä riittävästi tilaa innovatiivisten ja luovien toimintatapojen löytämiselle. Nykyiset normit ja ohjaus eivät edesauta parantamaan palvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellista toimintaa, vaan päinvastoin heikentävät mahdollisuuksia tuloksekkaaseen toimintaan, analysoi Kietäväinen.

Valvonta ei yksin takaa palvelun laatua – asiakaslähtöinen kehittäminen avainasemassa

Sitran Eeva Päivärinta muistuttaa, että palveluasuntojen rakentamisessa ja korjaamisessa sekä palvelujen tuottamisessa on löydettävä käyttäjien tarpeita vastaavia malleja, joiden käyttö- ja asumiskustannukset ovat kaikkien toimijoiden kannalta kohtuulliset ja taloudellisesti kestävät.

– Nykytilassa kuitenkin muun muassa ARA:n, Valviran ja aluehallintoviranomaisten ohjeet ja laatusuositukset ovat ajan myötä muodostuneet normeiksi ja kaventavat liikkumavaraa, Päivärinta arvioi.

Nykymuotoinen tiukka lainsäädäntö ja sen tulkinnat eivät tue uusien, asiakkaan kannalta nykyistä parempien, palveluiden käyttöönottoa. Normit pyrkivät säilyttämään nykyisen toimintamallin ja palvelukokonaisuuden huomioimatta asiakkaan tarpeita. Kokeilulainsäädännön lisäksi tarvittaisiin taloudellisesti kannustava toimintatapa uusiin kehitettäviin palvelumuotoihin, ehdottaa Sitran johtaja Antti Kivelä.  

Liian yksityiskohtaisesti palveluiden toteuttamistapoja säätelevät normit ja kaavamaisesti toteutettu jälkikäteisvalvonta ovat Kuntaliiton ja Sitran mukaan ongelmallisia. Nykymuodossaan kuntien toiminnan ohjaus ja normit eivät jätä tilaa palvelujen kehittämiselle yhdessä asiakkaan kanssa eikä lainsäädäntö mahdollista riittävästi erilaisia palvelujen tuottamistapoja. Samalla jää hyödyntämättä paikalliset vahvuudet ja olosuhteet.  

Lisätietoja

Kuntaliitto, Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja puh. 0400 486 043
Sitra, Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, puh. 050 359 3413, eeva.paivarinta@sitra.fi

 

 

Mistä on kyse?