archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiansäästö kannattaa kiinteistöjen rakentamisessa, ylläpidossa ja korjauksessa

Sitra kutsui 20 elinkeinoelämän ja hallinnon päättäjää kiinteistö- ja rakennusalalta pohtimaan energiatehokkuuden tiellä olevia esteitä. Asiantuntijaryhmä tunnisti lukuisan määrän esteitä ja ratkaisumalleja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Julkaistu

Sitra kutsui 20 elinkeinoelämän ja hallinnon päättäjää kiinteistö- ja rakennusalalta pohtimaan energiatehokkuuden tiellä olevia esteitä. Asiantuntijaryhmä tunnisti lukuisan määrän esteitä ja ratkaisumalleja energiatehokkuuden parantamiseksi.  

Asiantuntijaryhmä oli yksimielinen energian käytön vähentämisen tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja näki siinä suuria mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan uudistumiselle. Uudisrakentamisen supistuessa olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tarjoaa rakennusalalle poikkeuksellisen liiketoimintamahdollisuuden. Kiireellisin haaste onkin yritysten liiketoimintamallien mukauttaminen uuteen tilanteeseen. Vanhoilla malleilla ei päästä eteenpäin riittävän nopeasti.  

Perinteinen rakentamis- ja ylläpitoprosessi nähtiin selkeästi esteenä energiatehokkuuden toteutumiselle, sillä se ei suosi uusien ratkaisujen etsimistä ja käyttöönottoa. Tarvitaan uusia konsepteja kiinteistöjen ajanmukaistamiseen. Esimerkiksi asuinkiinteistöjen pitäisi ottaa systemaattisesti käyttöön pitkän aikavälin korjaussuunnitelma, jota noudattamalla omistajat saisivat oikeuden hyödyntää energiakorjauksen kustannukset valtionverotuksen kotitalousvähennyksissä.  

Vaikka poliittistakin tahtoa on, se ei yksin riitä. Kiinteistö- ja rakennusalan kärkitoimijoiden täytyy selkeästi ilmaista yhteinen tahtotilansa ja sitoutua vähimmäisvaatimusten reippaaseen ylittämiseen. Myös rakentamismääräykset tarvitsevat kokonaisremonttia, ja niiden tulkinnat pitää yhdenmukaistaa.   Nykyinen vuokrakäytäntö ei raadin mielestä sekään motivoi energian säästämiseen. Energiankulutuksen mittaamista tulee kehittää ja energiakustannukset eriyttää vuokrasta.  

Rakentamisen ketju on pitkä. Yhden asian muuttaminen kerrallaan ei johda muutokseen, vaan tarvitaan energiatehokkuuden kokonaisnäkemystä läpi koko ketjun. Osaoptimointi johtaa huonoon kustannustehokkuuteen.  

Yhtenä esteenä nähtiin heikko tietoisuus energiansäästön vaihtoehdoista. Ennakko-ohjauksella, neuvonnalla ja viestinnällä pystytään parantamaan kaikkien tietoisuutta energiansäästömahdollisuuksista. Hyvänä esimerkkinä Oulun rakennusvalvonta ”hoksauttaa” omakotirakentajia energiatehokkaampiin ratkaisuihin jo ennen rakennusluvan hakemista.  

Julkisten toimijoiden lisäksi koko kiinteistö- ja rakennusalan tulee antaa yhdensuuntaista, riippumatonta tietoa kuluttajille.  

Asiantuntijaraati peräänkuulutti kansallisen terveysohjelman tapaan kansallista rakennusten energiatehokkuushanketta, joka sisältää ratkaisuja, palveluita, kannustimia ja tuotteistamista. Korjausrakentamisen kansallisen strategian jalkauttamisella on nyt todella kiire.  

Yhdeksi esteeksi nousi myös nykyinen julkinen hankintamenettely, joka ei suosi energiatehokkaita ratkaisuja. Julkinen hankintalainsäädäntö ei saa olla esteenä parhaiden uusien ratkaisujen valinnalle. Japanin esimerkkiä seuraten valintoja tulisi kohdentaa markkinoiden parhaisiin ratkaisuihin.      

Energiatehokkuuden Round Table -työpajan osallistujat:  
Kari Varkki, Rakennusosakeyhtiö Hartela
Mika Valtonen, Ovenia Oy
Antti Tuomela, NewSec Oy
Antti Tuomainen, Skanska Infra Oy
Kaarin Taipale, Marrakech Task Force on Sustainable Buildings and Construction
Olavi Suominen, Vallox Oy
Ulla Soitinaho, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR
Pekka Seppälä, Oulun kaupunki
Hannu Rissanen, Fläkt Woods Oy
Olli Niemi, NCC Rakennus
Virpi Mikkonen, Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Antti Lakka, Rakennustoimisto Palmberg Oy
Matti Kuronen, YIT Rakennus Oy
Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt
Pekka Haikonen, Paroc Oy Ab
Erkki Aalto, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry  

Sitran Energiaohjelma pyrkii vaikuttamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja luomaan järkeviä ratkaisuja kuluttajille energian säästämiseen. Ohjelma järjestää Round Table -tapaamisia ammattilaisille ja vaikuttajille.  

Lisätietoja

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja Puh. (09) 6189 9430, etunimi.sukunimi@sitra.fi   Seppo Junnila, toimialajohtaja Puh. (09) 6189 9468, etunimi.sukunimi@sitra.fi  
Kirsi Suomalainen, tiedottaja Puh. 050 369 9975, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?