archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiaviisaita kaavaratkaisuja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä

Aalto-yliopiston täydennyskoulutuskeskuksella Aalto PRO:lla on käynnissä uusi täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla yhdyskuntien on mahdollista saavuttaa huomattavat energiasäästöt ja päästövähennykset.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Aalto-yliopiston täydennyskoulutuskeskuksella Aalto PRO:lla on käynnissä uusi täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla yhdyskuntien on mahdollista saavuttaa huomattavat energiasäästöt ja päästövähennykset. Tämä on mahdollista uudenlaisten, energiaviisaiden suunnittelukäytäntöjen sekä monialaisen yhteistyön myötä. Juuri näihin asioihin koulutuksella halutaan vaikuttaa.

Uudessa koulutuksessa valmennetaan kaupunkisuunnittelijoita ottamaan yhdyskuntien energiaratkaisut huomioon jo varhaisessa suunnittelun vaiheessa. Tärkeimmät ratkaisut yhdyskuntien energiatehokkuuden kannalta tehdään maankäytön, liikenteen, energiatuotannon ja rakentamisen suunnittelussa. Tähän asti kaavoittajilla ei ole ollut riittävästi tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista energiatehokkuuteen.

– Kunnissa on toki käynnissä erilaisia energiatehokkuuteen tähtääviä kaavoitusratkaisuja. Näin on esimerkiksi Porvoossa, Skatftkärrin alueella, jonka ensimmäinen ns. energiakaava julkistettiin jo syksyllä 2010. Skaftkärrin tapauksessa oikealla suunnittelulla on päästy jopa 30 % säästöihin energian käytössä ja vähennyksiin kasvihuonekaasujen päästöissä, kertoo Arto Nuorkivi Aalto PRO:sta.
– Systemaattinen koulutus kuitenkin Suomessa puuttuu ja tähän projektimme haluaa tuoda ratkaisun.

– Koulutus on varsin harvinainen koko maailmassa, kertovat hankkeen vetäjät Anna-Maija Ahonen ja Arto Nuorkivi.
– Se toteutetaan samanaikaisesti, mutta vähän eri muotoisena viidessä eri Euroopan maassa. Suomen lisäksi mukana ovat Englanti, Saksa, Espanja ja Unkari. Erilaiset koulutusmuodot auttavat vertailemaan käytäntöjä, jotta voimme tehdä suosituksia muille yliopistoille Euroopassa vastaavan koulutuksen ottamiseksi opetusohjelmaan, he korostavat.

– Koulutus puhallettiin käyntiin vuosi sitten alkaneella tiedotuskiertueella, kertoo Ahonen. Näihin tilaisuuksiin osallistui kaupunkisuunnittelijoita, paikallisten energiayhtiöiden edustajia, rakentajia ja muita sidosryhmiä. Tilaisuudet pidettiin Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Varsinainen koulutus alkoi lokakuussa 2011 ja päättyy kesäkuussa 2012. Koulutukseen osallistuu  25 yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaa eri puolelta Suomea. Koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että ne voidaan hyödyntää mahdollisimman pian käytäntöön. Lisäksi, koska kyseessä on asiantuntijoillekin uusi alue, on tärkeää työskennellä koulutuksen aikana niin, että luodaan yhdessä energiaviisasta suunnitteluosaamista. Täydennyskoulutuksen osioita tullaan siirtämään myös yliopistojen perustutkintokoulutukseen soveltuvin osin.

Koulutus koostuu kahdeksasta jaksosta. Jaksoilla käsitellään seuraavia asioita:

  1. Päästöjen alentamistavoitteet
  2. Rakennukset: vanhat ja uudet
  3. Polttoaineiden ja päästöjen laskenta
  4. Kaupungit: energia ja päästöt
  5. Maakunnat:hajautetut energiajärjestelmät
  6. Taloudellisuus energiassa
  7. Liikenteen energiatalous ja päästöt
  8. Tulevaisuusseminaari.

Koulutuksen koordinoi Aalto PRO, ja muina järjestäjinä toimivat Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos, Energiatekniikan laitos, Talotekniikan instituutti sekä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus.

Lisätietoja koulutuksesta ja projektista
Anna-Maija Ahonen, puh. 050 307 4934, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Arto Nuorkivi, puh. 041 456 8893, energy@nuorkivi.fi
Johanna Kirkinen

 Intelligent Europe

 

 

UP-RES logo

Mistä on kyse?