archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

ERA17 esittää parannuksia kiinteistö- ja rakennusalan koulutukseen

ERA17-seurantaryhmä pitää tarpeellisena kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmän nopeaa uudistamista. Seurantaryhmä luovutti kannanottonsa asiasta opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.6.2011.

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

ERA17-toimintaohjelman seurantaryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö panostaisi kiinteistöalan sekä infra- ja talonrakennusalan opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Seurantaryhmä tarjoaa samalla ministeriölle yhteistyötä vauhdittaakseen kiinteistö- ja rakennusalaa palvelevan osaamisen ja opetuksen kehittämistä.

ERA17-seurantaryhmä pitää tarpeellisena kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmän nopeaa uudistamista. Kestävän kehityksen periaatteet, energiaviisaat ratkaisut ja parhaat käytännöt halutaan järjestelmällisesti sisällytettävän kaikkeen alan opetukseen. Seurantaryhmä luovutti kannanottonsa asiasta opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.6.2011.

Opetuksen kehittämisen painopistealueet

Seurantaryhmä toteaa kannanotossaan, että kiinteistö- ja rakennusalan opetusta tulee kehittää monipuolisesti. Alan ammattiosaamisen tasoa tulee nostaa erityisesti korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen ja rakennusfysiikkaan liittyen. Energiankäytön ja päästöjen vähentämisen tulee olla läpileikkaava tavoite kaikissa koulutussisällöissä. Opetuksen ja koulutuksen laaja-alaisuutta tulee lisätä korostamalla poikkitieteellisyyttä. Lisäksi opetusta on suunnattava entistä tehokkaammin ja oppimateriaaleja kehitettävä järjestelmällisesti. Myös koulutustarpeiden ennakointia voidaan edelleen kehittää. Viime lokakuussa julkaistu ERA17-toimintaohjelma ehdotti rakennetun ympäristön energiatehokkuuden professuurien perustamista.

ERA17-seurantaryhmä pitää tärkeänä näiden asiakokonaisuuksien pikaista huomioon ottamista koulutuksen kehittämisessä. Se on myös valmis omalta osaltaan edesauttamaan muutoksen aikaansaamista.

Yhteistyössä eteenpäin

Opetusministeriön kanssa käydyssä keskustelussa tuotiin esiin mm. opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla hiljattain toteutettuja laajojakin alan koulutusta koskevia uudistuksia. Näitä ovat olleet mm. ammattikoulutuksen tutkintojärjestelmän uudistaminen ja rakennusmestarikoulutuksen käynnistäminen. Vaikka rakennusalan vetovoima on uudistusten myötä parantunut, haasteena on edelleen se, millä toimenpiteillä alan osaamisen tasoa saadaan nopeasti nostettua kehittyvän alan tarpeita vastaavaksi.

Nyt tarvitaan ministeriöiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten sekä kiinteistö- ja rakennusalan aktiivista vuoropuhelua koulutuksen kehittämiseksi.

Lisätietoja

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 – on vuonna 2010 valmisteltutoimintaohjelma. ERA17 viitoittaa tietä rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiselle. Yhtenä keskeisenä haasteena nähdään osaamisen kehittäminen ja alan koulutuksen edistäminen.

Toimintaohjelman toteuttamista edistää vuoden 2011 alussa perustettu seurantaryhmä, johon kuuluvat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen KuntaliittoTeknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes sekä ympäristöministeriö.

Mistä on kyse?