archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

ERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta

Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nopeasti uutta osaamista ja asennetta energiaviisaaseen ja kestävään rakentamiseen, todettiin 25.10. ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman toisessa vuosipäivässä Helsingissä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

ERA17-toimintaohjelma tiedottaa
 

Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nopeasti uutta osaamista ja asennetta energiaviisaaseen ja kestävään rakentamiseen, todettiin eilen ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman toisessa vuosipäivässä Helsingissä.

– Ammattiosaamista on parannettava. Monissa oppilaitoksissa tehdään jo nyt hyvää ja edistyksellistä työtä, mutta erityisesti korjausrakentamiseen keskittyvä opetustarjonta on vielä niukkaa. Kurssit eivät myöskään pyöri ilman opiskelijoita. Tarvitaan halua kehittää toimintaa ja oppia uutta, sanoi asuntoministeri Krista Kiuru vuosipäivänä.

ERA17-toimintaohjelman keskeisenä haasteena on energiaviisaan osaamisen kehittäminen ja alan koulutuksen edistäminen. Yhtenä käytännön tavoitteena on saada kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmää uudistettua nopeasti siten, että kestävän kehityksen periaatteet, energiaviisaat ratkaisut ja parhaat käytännöt sisällytetään järjestelmällisesti kaikkeen alan opetukseen.

– Energiatehokkuusosaamista tarvitaan kaikilla kiinteistö- ja rakennusalan opetuksen tasoilla. Opetusresurssien lisäksi tarvitaan uutta opetusmateriaalia sekä opettajien täydennyskoulutusta, painottaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Seurantaryhmä esittää, että energiatehokkuus on saatava läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen kiinteistö- ja rakennusalan koulutukseen. Pipatin mukaan alan koulutus tulee nähdä entistä vahvemmin koostuvan kolmesta osasta: perusvalmiuden antavasta peruskoulutuksesta, ammatillista ja liiketoiminnallista osaamista vahvistavasta täydennyskoulutuksesta sekä päivityskoulutuksesta, jolla ylläpidetään pätevyyksien edellyttämää osaamista.

– Kestävä rakentaminen on suurin muutos alalla sitten modernismin synnyn eli lähes sataan vuoteen. Vielä viisitoista vuotta sitten hyvin harva ymmärsi kestävän rakentamisen merkityksen esimerkiksi arkkitehtuurissa. Nyt tilanne on aivan toinen. Kestävästä rakentamisesta on tullut luovuuden lähde ja arkkitehtuurin tehtävänä on edistää sitä, sanoi professori Markku Hedman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös toimintaohjelman suuntaviivat vuosille 2013-2015. Painopisteinä ovat kaavoituksen arviointivälineiden parantaminen energiatehokkuuden näkökulmasta, sähkön ja lämmön pientuotannon, kustannustehokkaiden energiakorjausratkaisujen sekä energiatietoisen kiinteistöjen käytön edistäminen, energiaviisautta korostavan rakentamisen ohjauksen ja valvonnan sekä kuntien ERA17-toiminnan edistäminen sekä osaamisen kehittäminen koko kiinteistö- ja rakennusalan tutkimuksessa ja opetuksessa. Vuonna 2013 seurantaryhmän puheenjohtajana toimii RAKLIn toimitusjohtaja Helena Kinnunen.

Lue lisää: era17.fi

Taustaa

ERA17-kaksivuotisvuosipäivää vietettiin 25.10.12 Helsingissä. ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi on energiaviisauden kärkimaa. Haluamme, että rakennettu ympäristömme toimii energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti. Päämääränä on saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo vuonna 2017, Suomen täyttäessä 100 vuotta.

ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Sitra, Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Tekes, ja ympäristöministeriö.

Mistä on kyse?