archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eric Topol: ”Mobiiliteknologia mullistaa tavan hoitaa ja ehkäistä sairauksia”

Noin 600 terveysalan vaikuttajaa kokoontui Sitran ja Kelan seminaariin visiomaan terveydenhuollon tulevaisuutta.

Julkaistu

Noin 600 terveysalan vaikuttajaa kokoontui Sitran ja Kelan seminaariin visiomaan terveydenhuollon tulevaisuutta.

Älypuhelimet ja uusi teknologia tekevät sairaalat tarpeettomiksi, nostavat potilaat lääkärien kumppaneiksi hoitotyöhön ja mahdollistavat uudenlaisen syvällisen terveydenhuollon, jossa väestötason sijasta keskitytään jokaiseen potilaaseen yksilöllisesti. Näin uskoo amerikkalainen huippututkija, sähköisen terveydenhuollon pioneeri Eric Topol, jonka ajatuksia kuultiin tiistaina Sitran ja Kelan järjestämässä huippuseminaarissa Finlandia-talossa Helsingissä. Suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuutta kokoontui seminaariin visioimaan noin 600 terveydenhuollon alan ammattilaista ja päätöksentekijää.

”Lääketieteessä on edessä historian suurin murros, kun digitalisaatiota aletaan hyödyntää laajasti terveydenhuollossa. Enää ei ole kysymystä siitä, josko murros todella tapahtuu, vaan lähinnä kysymys siitä, missä ja milloin tämä tapahtuu”, Topol sanoi.

Topolin vision mukaan tulevaisuudessa emme tarvitse enää nykyistä määrää sairaaloita emmekä lääkäreitä. Kun potilaat tarkkailevat itse omaa terveyttään esimerkiksi älypuhelimen avulla, lääkäriä tarvitaan lähinnä konsultiksi, kumppaniksi ja tiedon tulkitsijaksi. Potilaat omistavat omat terveystietonsa ja voivat osallistua aktiivisesti omaan hoitoonsa. Rutiininomaiset terveydenhoidon toimenpiteet siirtyvät entistä enemmän potilaille, potilasjonot lyhenevät ja terveydenhoidon ammattilaisten aikaa vapautuu todellista asiantuntemusta vaativaan hoitotyöhön. Tarkempi tieto potilaan geeneistä mahdollistaa entistä yksilöllisemmän terveydenhoidon.

”Ja mikä tärkeintä, näin saadaan entistä parempia hoitotuloksia. Jo nyt tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi potilaat, jotka tarkkailevat ja hoitavat itse omaa verenpainettaan, saavat aikaan parempia hoitotuloksia kuin perinteisessä lääkärihoidossa olevat potilaat”, Topol sanoi. Seminaarissa hän näytti, miten esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin tarkkailu, korvatulehduksen diagnosointi, unitutkimus tai EKG:n tekeminen onnistuu ilman kalliita suuria tutkimuslaitteita älypuhelimeen liitettävien lisälaitteiden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko oli Topolin kanssa yhtä mieltä siitä, että terveydenhuoltoon on löydettävä uusia ratkaisuja ja että omahoito on tulevaisuutta.

”Monenko ministerin olette kuulleet puhuvan terveydestä keinona ratkaista kestävyysvajetta? Ei kenenkään, vaikka se on erittäin tärkeä ja merkittävä asia.

Jos emme jotain keinoa saa tähän tautitaakkaan, joka meillä on, emme selviä. Tarvitsemme sitä, että asiakas osallistuu entistä enemmän omaan hoitoonsa. On toki potilaita, jotka eivät itse siihen pysty, jolloin heistä pitää tietysti huolehtia”, Risikko sanoi seminaarissa.

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen peräänkuulutti terveydenhuoltoon kokonaisvaltaista remonttia, joka ulottuu hoitokäytännöistä terveydenhuollon rahoitukseen ja organisointiin.

”Suomalainen terveydenhuolto on pitkään toiminut esimerkkinä muulle maailmalle sekä kustannustehokkuudessa että sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa. Viime vuosina nämä vahvuudet ovat kuitenkin nopeasti rapautuneet ja olemme luisumassa kohti parjattua, epätasa-arvoista Amerikan mallia, jossa hyvää hoitoa nopeasti saavat vain työssäkäyvät ja vakuutetut. Verovaroin kustannettu julkinen terveydenhuoltomme vuotaa yksityiselle sektorille – eikä tämä suinkaan ole yksityisen sektorin vika vaan valuvika systeemissämme”, Kosonen sanoi seminaarin avaussanoissaan.

Sitra tekee parhaillaan työtä terveydenhuollon sähköisten ratkaisujen parissa ja kokeilee uusia omahoitomalleja eri puolilla Suomea. Sitra julkisti oman mallinsa terveydenhuollon rahoituksen uudistamiseksi vuonna 2010.

”Meidän tehtävänämme on miettiä tulevaisuuden Suomea – ja tämä teema on sen ytimessä niin hyvinvoinnin kuin taloudenkin näkökulmasta. Mutta vaikka meillä on paljon ajatuksia terveydenhuollon kehityssuunnista, meille on tärkeintä, että aloitamme nyt laajapohjaisen keskustelun Suomen terveydenhoidon kehittämisestä puhtaalta pöydältä”, Kosonen sanoi.

Lue Eric Topolin haastattelu täältä.


Dr Eric Topol: ”The Creative Destruction of Medicine”


Ministeri Paula Risikko


Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?