archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Esko Ahon johtama metsätyöryhmä sai työnsä päätökseen

Valtioneuvoston asettama metsätyöryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministeri Vanhaselle. Esko Ahon johtama ryhmä arvioi metsäsektorin haasteita ja menestystekijöitä.

Julkaistu

Valtioneuvoston asettama metsätyöryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministeri Vanhaselle. Sitran yliasiamies Esko Ahon johtama ryhmä arvioi metsäsektorin keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteita ja menestystekijöitä.

Työryhmä toi raportissaan esille vision, jonka mukaan puu on arvokas uusiutuva, kierrätettävä ja moneen vaihtoehtoiseen käyttötarkoitukseen soveltuva materiaali, joka on globaalissa taloudessa merkittävä lisäarvon lähde. Puun hyödyntämisellä voidaan edistää ympäristö- ja energiaongelmien ratkaisua.

Työryhmä esittää toteutettavaksi metsäsektorin kehittämisohjelmaa, joka koostuu kolmesta pääkohdasta: metsävarat ja niiden taloudellinen hyödyntäminen, lisäarvon kasvattaminen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Kehittämisohjelma lähtee siitä, että Suomen metsäsektorin menestyminen perustuu tulevaisuudessakin osaamiseen ja teknologiaan sekä metsäklusterin tuomiin kilpailuetuihin.

Lisäksi on pidettävä huolta metsävaroista ja puun saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Työryhmä esittää, että hallitus perustaa metsäsektorin tulevaisuuteen keskittyvän poikkihallinnollisen politiikkaohjelman. Ohjelman tehtävänä olisi huolehtia siitä, että työryhmän hahmottelema metsäsektorin kehittämisohjelma toteutetaan kaikilla relevanteilla hallinnonaloilla ja että valtion lisäksi muut metsäsektorin toimijat voivat osallistua kehitystyöhön laaja-alaisesti. 

Lisätietoja:

www.vn.fi
Tiedote: Metsäsektori on tulevaisuuden ala »
Työryhmän raportti »

Mistä on kyse?