archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

FUNDETEC-projektin loppuraportti ilmestynyt

Sitran Ympäristöohjelma osallistui EU:n FUNDETEC-projektiin. Projektissa selvitettiin ympäristöteknologian rahoituksen ja alan innovaatioiden markkinoille tulon esteitä ja puutteita erityisesti Euroopassa.

Julkaistu

Sitran Ympäristöohjelma osallistui EU:n FUNDETEC-projektiin. Projektissa selvitettiin ympäristöteknologian rahoituksen ja alan innovaatioiden markkinoille tulon esteitä ja puutteita erityisesti Euroopassa. Projektin tiedonkeruu perustui kyselyihin sekä lukuisiin haastatteluihin sekä kirjallisen tiedon keruuseen kohdealueiden yrityksissä sekä julkisen sektorin toimijoissa. Sitran Ympäristöohjelma sekä rahoitusmenettelyt olivat voimakkaasti esillä hyvinä esimerkkeinä Euroopan maiden joukossa.

Loppuraportissa selvitetään kuinka julkinen rahoitus ja muut poliittiset toimenpiteet voivat tukea yksityisten rahoitusmuotojen tehokkuutta pienentämällä markkinariskiä ja nopeuttamalla syntyneiden sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä. Tutkimuksessa selvitetään niitä taloudellisten, julkisen sektorin toimenpiteiden, ympäristöteknologian investointien markkinoinnin sekä yhteiskunnan ja talouselämän rakenteita, jotka joko nopeuttavat tai hidastavat rahoituksen toetutumista alalla.

Raportin keskeisiä alueita ovat:

  • kuinka yksityisen ja julkisen pääoman käytöllä ja riskien jakamisella voidaan pienentää kuilua ympäristöteknologiaa kehittävien yritysten rahoitustarpeiden ja rahoittajien riskinottokyvyn välillä
  • mitkä ovat keskeisiä asioita ja parhaita käytäntöjä sekä kiinnostavimpia kehityskohteita julkisen sektorin toimenpiteille yksityisen rahoituksen tehostamiseksi
  • käytännön toimien erot Euroopan maiden kesken sekä verrattuna Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan

Raportissa esitetään useita suosituksia muuttaa lainsäädännön sekä säädösten kehittämisen avulla nykyisin vallalla oleva teknologian tarjontaa tukeva rahoituspolitiikka paremmin tukemaan kysynnän kehittämistä. Vaikka hankkeen painopiste oli yksityisen rahoituksen saatavuuden kehittämisessä, tutkimustulokset johtivat useisiin suosituksiin julkisen rahoituksen, yksityisen rahoituksen kiihdyttämiseen julkisen rahoituksen avulla perustuen riskinjakoon. Rahoituksen saamisen esteitä selvitettiin ja niiden perusteella laadittiin suosituksia kuten takuurahastojen perustaminen ja aikaisen vaiheen ”feasibility study” -rahoituksen toteuttaminen. Myös alueellisesti ja kansallisesti suunnattujen toimenpiteiden osalta tehtiin selvityksiä ja suosituksia.

Raportti on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta: 
http://www.fundetec.eu/index_fichiers/page0004.htm » 

Lisätietoja:

Heikki Sundquist
Sitra Industry Ventures
(09) 6189 9444

Mistä on kyse?