archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hae Sitran Vaikuttavuus­kiihdyttämöön!

Etsimme pk-yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat aikaansaada mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Julkaistu

Kevään 2017 Vaikuttavuuskiihdyttämö auttaa yrityksiä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia järjestöjä kehittämään palveluidensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja samalla sijoitus- ja rahoitusvalmiuksiaan. Haemme noin kahdeksan viikon intensiiviseen koulutus- ja mentorointiohjelmaan aikaisessa vaiheessa olevia tai jo asemansa vakiinnuttaneita pk-yrityksiä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia järjestöjä, jotka haluavat aikaansaada mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikuttavuuskiihdyttämön painopisteet Haemme mukaan toimijoita, jotka ratkaisevat seuraavia yhteiskunnallisia haasteita:

 • lasten ja perheiden hyvinvointi
 • ikäihmisten itsenäinen selviytyminen
 • nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja
 • maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen

Hakuprosessi

 • Hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä.
 • Haku päättyy 1.3.2017.
 • Hakijoille ilmoitetaan valinnasta seuraavaan vaiheeseen (esittelytilaisuus) 6.3.2017 mennessä.
 • Korkeintaan 20 hakijaa (tiimiä) kutsutaan esittelytilaisuuteen, joka järjestetään Sitrassa 10.3.
 • Lopullisesta valinnasta Vaikuttavuuskiihdyttämöön ilmoitetaan 13.3. mennessä.

Arviointikriteerit Vaikuttavuuskiihdyttämöön valitaan arviolta kymmenen toimijaa. Valitsijaraatiin kuuluu asiantuntijoita Sitrasta, Fibanista, Verticalista, xEdusta ja Arvoliitosta. Hakijat arvioidaan seuraavin kriteerein:

 • selkeä markkina- ja skaalautumisen potentiaali
 • osoitettavissa oleva vaikuttavuusketju ja alustavat tulosmittarit
 • tiimin sitoutuminen toimintaan ja ohjelmaan sekä
 • sijoitusvalmius ja -tarve

Valitut yritykset ja järjestöt sitoutuvat osallistumaan 2 – 3 henkilön voimin yhteensä kahdeksaan koulutuspäivään (1 lähipäivä per viikko), vaikuttavuus- ja sijoitusvalmiusmentorointiin (n. 2 h/viikko) sekä omatoimiseen työskentelyyn koulutuspäivien välillä (n. 2 h/viikko). Aikataulu Kiihdyttämö alkaa 22.3. ja päättyy 9.5.2017. Koulutuspäivät järjestetään Sitrassa seuraavasti: 22.3., 28.3., 4.4., 11.4, 18.4., 25.4., 2.5. ja 9.5. Osallistuminen on maksutonta. Kiihdyttämön toteutuksesta vastaavat Sitran valitsemat asiantuntija- ja koulutusorganisaatiot Impactor Consulting Osk ja Etula Group Oy. Vaikuttavuuskiihdyttämö auttaa myös luomaan uusia kanavia osallistujien ja sijoittajien välille muun muassa tiiviissä yhteistyössä FiBANin kanssa. Vaikuttavuusajattelu osaksi liiketoimintaa Kiihdyttämön aikana yritykset tunnistavat ja rakentavat liiketoimintansa vaikuttavuusketjuja. Vaikuttavuudella viitataan niihin pidemmän aikavälin, positiivisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, joita tietty palvelu tai tuote mahdollistaa. Aihe kiinnostaa yhä enemmän paitsi asiakkaita myös sijoittajia ja muita rahoittajia. ”Tavoitteena on, että kiihdyttämön käyneet yritykset voivat osallistua vaikuttavuusperusteisiin hankintoihin ja saada vaikuttavuusperusteista rahoitusta. Palvelun vaikuttavuus pitää osata mallintaa, mitata ja todentaa mahdollisimman konkreettisesti, jotta ostajat ja sijoittajat voivat tehdä oikeaan tietoon perustuvia investointipäätöksiä. Tavoitteenamme on myös kehittää julkisen sektorin osto-osaamista yhteistyössä kuntien kanssa. Julkinen sektori tekee Suomessa vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta”, toteaa vaikuttavuuskiihdyttämö-konseptin kehittänyt Heidi Humala. Vaikuttavuuskiihdyttämö järjestetään nyt neljännen kerran. Noin 30 yritystä ja järjestöä on jo aiemmin osallistunut Sitran koulutusohjelmaan. Vaikuttavuusketju

Mistä on kyse?