archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hämeenlinna nousi edelläkävijäksi terveystiedon ja -palveluiden yhdistämisessä

Hämeenlinnan kaupunki on ensimmäisenä kuntana ottanut käyttöön sähköiset terveyspalvelut, jossa kuntalaisen omat terveystiedot, asiantuntijatieto ja potilastietojärjestelmän tiedot yhdistyvät. Kansallisesti merkittävää mallia aiotaan soveltaa ympäri Suomea.

Kirjoittaja

Mirkka Helkkula

Avustava asiantuntija, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Hämeenlinnan kaupunki on ensimmäisenä kuntana ottanut käyttöön sähköiset terveyspalvelut, jossa kuntalaisen omat terveystiedot, asiantuntijatieto ja potilastietojärjestelmän tiedot yhdistyvät. Kansallisesti merkittävää mallia aiotaan soveltaa ympäri Suomea.

Hämeenlinnan 70 000 asukasta voivat maaliskuusta 2015 alkaen kirjautua kunnan sähköiseen Minunterveyteni.fi:n -palveluun. Palvelu on auki vuorokauden ympäri ja se antaa asiakkaalle yksilöityjä terveysneuvoja ja -ohjeita – ja ohjaa tarvittaessa vastaanotolle. Edistyksellisen palvelusta tekee se, että se yhdistää kuntalaisen terveystietoja potilastietojärjestelmästä ja henkilökohtaiselta terveystililtä asiakkaan itsensä ja terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

”Hämeenlinnassa on ymmärretty, että sähköiset palvelut on kytkettävä osaksi jo olemassa olevia terveyspalveluja”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Eero Raunio.

Hämeenlinnan palvelu perustuu Sitran yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään virtuaaliklinikan toimintamalliin.

Hämeenlinnan palvelussa kuntalainen voi kertoa esimerkiksi kurkkukivustaan tai virtsatietulehduksen oireista kysymysten ja havainnollistavien kuvien avulla. Tietokone tekee lääketieteellisesti perustellun ensiarvion tilanteesta ja antaa jatko-ohjeet. Pyydettäessä asiakas saa yhteydenoton terveysasemaltaan kolmen tunnin kuluessa virka-aikana.

Jatkossa palveluun tulee myös muita oirearviointeja ja niihin liittyviä mittausmahdollisuuksia. Suunnitteilla on esimerkiksi ihottuman ja hengitysoireiden oirearviointi sekä verensokerin mittaus.

Minunterveyteni.fi -palvelu osaa tehdä automaattisesti yksilöllisen terveysanalyysin ja antaa muistutuksia ja hoitosuosituksia asiakkaan tietojen pohjalta. Lisäksi sen avulla voi aloittaa erilaisia terveyttä edistäviä valmennusohjelmia. Kaikki neuvot pohjautuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Kansallinen malliesimerkki

Uusien palveluiden tavoitteena on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia hallita omia terveystietojaan, ennaltaehkäistä sairastumista, parantaa hoidon tuloksellisuutta ja säästää terveydenhuollon kustannuksissa.

”Kansallisesti terveydenhuoltoon tarvitaan nopeasti Hämeenlinnan mallin kaltaisia ratkaisuja”, Raunio sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teemupekka Virtasen mukaan Hämeenlinna on onnistunut luomaan kansallisesti tärkeän palvelun, sillä Minunterveyteni.fi on linjassa terveydenhuollon uuden Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian kanssa.

”Jatkossa korostetaan yhä enemmän ennaltaehkäisyä ja uusia luotettavia palveluita, joita kansalainen voi itse aktiivisesti käyttää. Hämeenlinna on hyvä esimerkki, josta muut kunnat voivat ottaa mallia.”

Virtanen näkee Hämeenlinnan etuna myös sen, että uudistus on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

”Ei riitä, että asiakas löytää palvelun. Myös ammattilaisten on muutettava työtapojaan ja otettava uudet työkalut käyttöön.”

Hämeenlinnassa saadut opit on jo otettu käyttöön kansallisen jatkohankkeen toteuttamisessa. Espoon johdolla omahoidon arvopalveluita ovat kehittämässä Hämeenlinnan mallin pohjalta Tampereen, Turun, Oulun, Hämeenlinnan ja Joensuun kaupungit sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Lisätietoja:

Suna Saadetdin, palvelupäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki, 050 552 9438
Jari Numminen, palvelusuunnittelija, Hämeenlinnan kaupunki, 050 400 4213
Eero Raunio, johtava asiantuntija, Sitra, 0294 618 253

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?