uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Hankekuulutus: Elinvoima-kehitysohjelma hakee hankeideoita aiheeseen ”Uusi työ”

Erityisesti etsimme hankkeita, joissa kyseenalaistetaan nykyiset toimintatavat ja kehitetään radikaalisti uudenlaisia toimintatapoja.

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra

Julkaistu

Sitra käynnisti tammikuussa uuden Elinvoima-kehitysohjelman, jossa etsitään ja kokeillaan sitä, mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan uutta näkemystä ja uutta tekemistä. Elinvoimaisuuden ytimessä on ennen kaikkea ihmisten oma luovuus, tekeminen ja innostuminen sekä niistä syntyvien ideoiden ja tekemisen mahdollistaminen.  

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua siitä, miten hyvinvointi syntyy ja miten sitä tuotetaan. Tarvitaan myös kekseliästä ja ketterää kasvuyrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta sekä mahdollistavaa luottamukseen perustuvaa johtajuutta, jossa hierarkiat on karistettu menneisyyteen. Elinvoimaiset tuotteet ovat ennen muuta ratkaisuja ja palveluja.  

Haemme nyt hankeideoita aiheesta ”uusi työ”, joka on kehitysohjelman ensimmäinen teema-alue. Erityisesti etsimme hankkeita, joissa kyseenalaistetaan nykyiset toimintatavat ja kehitetään radikaalisti uudenlaisia toimintatapoja. Hankkeiden toivotaan liittyvän seuraaviin aiheisiin: 

  • Maahanmuuttajien työskentely Suomessa
  • Nuoret ja työ 
  • Mitä kokonaan uusia töitä voisi olla?

Hankeideat voivat kuitenkin liittyä myös muihin aiheisiin, kuten yleensä elinkeinorakenteeseen, uuden työn käsitteen ja merkityksen muutokseen sekä työn tuottavuuteen. Toivomme, että hankkeissa on sovellettu uutta ajattelua ja rohkeita ideoita liittyen uuden työn käsitteeseen. Emme halua rajata uuden työn käsitettä, vaan pidämme käsitteen avoimena mahdollisimman laajan ideakirjon löytämiseksi. Etuna näemme jos hankkeisiin sisältyy liiketoiminnan vauhdittamisen näkökulma. Hanke voi olla ideavaiheessa tai jo käynnissä oleva hanke. 

Sitra voi osallistua hankkeisiin asiantuntijuuden, rahoituksen ja erilaisten yhteistyöprosessien muodossa, jotka neuvotellaan valittujen hankkeiden kanssa erikseen. Sitran rahoitus voi kohdistua ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin, viestintään ja tiedon levittämiseen, seuranta- ja arviointitutkimuksiin sekä projektihenkilöstön palkkoihin. Sitran rahoitusosuus neuvotellaan hankekohtaisesti. Kaikissa kokeiluissa pyrimme levittämään syntynyttä tietotaitoa.  

Pyydämme kokeiluhankkeista kiinnostuneita täyttämään idean kuvauksen ja muut tiedot kyselypohjaan alla olevan linkin kautta. Huomioittehan, että kaikki ideat jaetaan ja niitä voidaan muokata tai yhdistää muiden ideoiden kanssa. Älä kerro kyselyssä yrityssalaisuuksia.  

Linkki hankekyselyyn»

Hankeideoita voi lähettää 22.2-31.4.2011 välisenä aikana. Hankeideat arvioidaan ja sopivaksi katsottuja lähdetään edistämään sitä mukaa kun niitä tulee.  

Lue lisää Elinvoima-kehityshankkeesta »