archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsingin kaupungin Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelma starttaa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala haluaa vahvistaa kestävyys- ja tulevaisuusajattelua ja -tekoja helsinkiläisissä kouluissa. Tänään starttaava Kestävän koulutuksen kehittäjät -koulutusohjelma tukee opettajia tulevaisuusajattelun tuomisessa luokkahuoneisiin.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Helsinkiläisissä kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa tehdään hyvää arjen ympäristötyötä ja kestävä kehitys on vahvasti punaisena lankana varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa. Yhteiskunnan haasteet ilmastonmuutoksesta työelämän murrokseen vaativat kuitenkin entistäkin tulevaisuusorientoituneempaa otetta myös koulutuskentältä.

Tätä tukemaan Helsingin kaupunki järjestää tänä keväänä Kestävän koulutuksen kehittäjät -koulutus- ja kokeiluohjelman, jonka tavoitteena on etsiä ja kokeilla uudenlaisia ratkaisuja kestävän kehityksen kasvatukseen ja koulutukseen. Inspiraatio koulutukseen lähti Sitran Kestävän koulutus -tutkimushankkeesta ja sen yhteydessä järjestetystä vastaavasta koulutusohjelmasta.

Yhteiskunnan haasteet ilmastonmuutoksesta työelämän murrokseen vaativat entistäkin tulevaisuusorientoituneempaa otetta myös koulutuskentältä.

”Lyhytkin vilkaisu päivän uutisiin tekee selväksi, että meillä on suuria haasteita liittyen kestävään tulevaisuuteen, eivätkä kaikki ratkaisut ole aivan heti näköpiirissä. Lapsille ja nuorille pitäisi kuitenkin pystyä luomaan toiveikasta kuvaa tulevaisuudesta ja opettaa muutoksen tekemisen taitoja”, kertoo Helsingin kaupungin opetuskonsultti Kirsi Verkka.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opettajille suunnatun koulutuksen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja kestävän koulutuksen toteutumiseksi. Ajatuksena on, että koulutuksessa mukana olevien opettajien ymmärrys kestävästä hyvinvoinnista, tulevaisuusorientoituneesta opetuksesta ja kestävyysajattelusta syvenee ja että he voivat jakaa omaa osaamistaan työyhteisössään.

Helmikuusta toukokuuhun kestävän koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät myös yhteisölliseen kokeilevaan kehittämiseen sekä ideoivat ja toteuttavat kokeiluja. Koulutuksessa käytetään tulevaisuustutkimuksen ja -kasvatuksen menetelmiä, joissa osallistujia tukee Tulevaisuuskoulun ja taidekasvattaja Ilpo Rybatzki.

Kestävyyskriisi koskettaa kaikkia yhteiskunnan sektoreita

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on suuri vastuu siitä, että tulevaisuuden tekijöillä on tarvittavat tiedot, taidot, asenne ja motivaatio kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

”On hienoa, että myös koulutuksen toimiala haluaa olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja Helsinkiä ja kehittää aktiivisesti pedagogiikkaa, joka tukee näitä tavoitetta”, iloitsee Kestävä koulutus -projektin asiantuntija Jenna Lähdemäki Sitrasta.

Seuraa koulutusohjelman etenemistä somessa

Osallistujat ensimmäiseen koulutusohjelmaan on jo valittu: mukana on lastentarhanopettajia, perusopetuksen, lukion ja aikuislukion opettajia sekä Arbiksen ja leikkipuiston työntekijöitä.  Oppiastekeskeisestä kehittämisestä pyristellään näin kohti poikkihallinnollisempaa, yhteistä tekemistä.

Onko ohjelmaan mahdollisesti tulossa jatkoa?

”Katsotaan miten tämä ensimmäinen koulutusjakso onnistuu ja mietitään sitten jatkoa”, sanoo Verkka toiveikkaasti hymyillen.

Koulutusohjelman ja sen mukana syntyneiden kokeilujen etenemistä voi seurata Facebookista Helsinki Oppii-sivustolta ja Twitterissä tunnisteella #HelsinkiOppii.

Mistä on kyse?