archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsingin pörssi on vähähiilisempi kuin keskeiset vertailuindeksit

Sitran teettämä tutkimus osoittaa, että Helsingin pörssi on vertailuindekseihin nähden vähäpäästöisempi.

Julkaistu

Ilmastoriskit ovat viime vuosina nousseet sijoittajien, yritysten ja arvopaperimarkkinoiden silmissä entistä tärkeämpään asemaan. Sitra on nyt teettänyt yhteistyössä Nasdaq Helsingin ja Climate Leadership Councilin kanssa tutkimuksen kaikkien Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiili-intensiteetin ja ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Kyseessä on ensimmäinen laaja, kaikkien yhteen pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälkeä tutkiva julkinen raportti. Samalla julkaistiin myös sijoittajatyökalu, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida omien sijoitustensa CO2-intensiteettiä eli kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy tuotettua yksikköä kohden.

Sitran teettämä tutkimus osoittaa, että Helsingin pörssi on vertailuindekseihin (DAX, OSEBX) nähden vähäpäästöisempi, mutta kuitenkin hiili-intensiivisempi kuin MSCI World -indeksi, jota yleisesti käytetään globaalina vertailuindeksinä.

”Sijoittajien näkökulmasta portfolion CO2-intensiteetin ja yritysten ilmastovaikutusten arviointi on tullut jäädäkseen, ja se auttaa sijoittajia arvioimaan omistuksiaan ja niihin kohdistuvia riskejä kokonaisvaltaisemmin. Toivomme, että pörssiyhtiöt saavat tänään julkistetusta tutkimuksesta vertailutietoa vastuullisuustyönsä tukemiseen ja voimme näin kannustaa niitä entistä parempiin tuloksiin”, toteaa Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl.

Helsingin pörssin listayhtiöiden vastuullisuusraportointi oli Corporate Knights Capitalin tekemän vertailun mukaan viime vuonna jo toistamiseen maailman parasta. Nasdaq Helsinki pyrkii myös itse toimimaan vastuullisesti: Helsingin pörssi on ollut hiilineutraali vuodesta 2011 ja keventänyt hiilijalanjälkeään jo kolmena vuotena peräkkäin.

Keskeiset tulokset

South Pole Group -konsulttiyhtiöllä teetetyn tutkimuksen mukaan Helsingin pörssi on vähähiilisempi kuin Frankfurtin DAX-indeksi tai Oslon OSEBX-indeksi, ja välillisten päästöjen osalta jopa vähäpäästöisempi kuin Eurostoxx 50-indeksi. Helsingin pörssiin listattujen 124 yhtiön yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat pienempiä kuin vertailuindekseissä: 44 % pienempiä kuin Frankfurtin DAX-indeksin yhtiöiden suorat ja epäsuorat päästöt ja 12 % pienempiä kuin Oslon OSEBX-indeksin yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt. Välillisten päästöjen osalta Helsingin pörssilistauksen päästöt ovat 34 % alhaisemmat kuin DAX-indeksin ja jopa 46 % alhaisemmat OSEBX-indeksiin verrattuna.

Tutkimuksen mukaan sijoittamalla Nasdaq Helsingin pörssi-indeksiin miljoona euroa, sijoittaja rahoittaa suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä 294 tonnia (CO2e). Jos mukaan lasketaan myös toimitusketjun ja tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt, on rahoitettujen päästöjen osuus miljoonan euron salkulle 893 tonnia hiilidioksidipäästöjä (CO2e).

Pörssin Rosendahl muistuttaa, että tehdyssä analyysissä kyse on pistetarkastelusta, joka perustuu menneisyyden päästödataan. Tärkeämpää kuitenkin on miettiä, miltä yritysten päästöprofiili näyttää tulevaisuudessa ja mitä strategioita ja tavoitteita yrityksissä on asetettu CO2-päästöjen vähentämiseksi.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin osana YK:n SSE Regional Dialogue: Nordic Countries -tapahtumaa, johon osallistui yli 100 listayhtiöiden johtajaa, institutionaalista sijoittajaa, rahoitusmarkkinoiden valvojien edustajaa sekä Nasdaq Nordicin johtoa. Pohjoismaiset pörssit ilmoittivat tänään sitoutumisestaan YK:n Sustainable Stock Exchanges (SSE) -aloitteeseen. Tilaisuudessa julkaistiin raportin lisäksi sijoittajatyökalu, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida salkkunsa hiilijalanjälkeä verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin. Tämä madaltaa myös kynnystä ulkomaisten sijoitusten ilmastoriskien arvioimiseen.

”Keskustelu hiiliriskistä on tiivistynyt Pariisin ilmastokokouksen edellä. Poliitikot ja kansalaiset asettavat sijoittajille paineita läpinäkyvyyden lisäämiseksi sijoitusten vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Yritykset ovat jo havahtuneet vähähiilisyyden merkitykseen kilpailutekijänä”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö.

Sitran vuodenvaihteessa Taloustutkimuksella teettämän yrityskyselyn mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä näkee hiilineutraaliuden merkittävänä kilpailutekijänä. Sitra on pyrkinyt auttamaan suomalaisia sijoittajia ymmärtämään ja arvioimaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja ilmiöitä järjestämällä aiheesta erilaisia keskustelutilaisuuksia, joissa on perehdytty uusimpiin tietoihin aiheeseen liittyvästä kehityksestä maailmalla.

Mitä raportti käsittelee?

Raportti avaa Helsingin pörssiin listautuneiden yritysten yhteenlaskettuja kasvihuonekaasupäästöjä sekä analysoi, millä yrityksillä ja sektoreilla on suurimmat CO2-päästöt peilattuna yhtiön arvoon ja liikevaihtoon. Analyysi perustuu yhtiöiden vuonna 2014 raportoimiin päästötietoihin. Raportoitujen päästötietojen puuttuessa South Pole Group on mallintanut päästöt yrityksen toimialaan ja yrityskohtaisiin muuttujiin perustuen.

Lisätietoja:

Tiina Kähö, johtava asiantuntija, Sitra, etunimi.sukunimi@sitra.fi, p. 0294 618 235
Lauri Rosendahl, toimitusjohtaja, Nasdaq Helsinki, etunimi.sukunimi@nasdaq.fi, p. 0400 406228
Maximillian Horster, South Pole Group, m.horster@thesouthpolegroup.com, p. +41 78 613 7291
Emma Henningsson, Director, CDP Nordic, emma.henningsson@cdp.net, p. +46 705 145726

Tuula Sjöstedt, viestinnän asiantuntija, Sitra, etunimi.sukunimi@sitra.fi, p. 050 3738 601

Julkaisutiedot

Climate Impact Assessment of companies listed on Nasdaq Helsinki

Tekijät: Fredrik Fogde (lead author), Alexandre Gazuit and Maximilian Horster, South Pole Group; and Emma Henningsson, CDP
Julkaisupaikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2015
Julkaisija: Sitra

Lataa raportti: https://media.sitra.fi/2017/02/23212841/Climate_impact_assessment_of_companies_listed_on_nasdaq_helsinki.pdf

Lataa sijoittajatyökalu (Screening Tool) täältä. Käyttöohje löytyy raportin liitteenä. Huomioithan, että työkalu toimii vain, kun hyväksyt makrojen toiminnan tiedostoa avatessasi.

Mitä ovat suorat, epäsuorat ja välilliset päästöt?

Suorat päästöt (Scope 1) = toiminnasta suoraan aiheutuvat päästöt (direct emissions from own operations)

Epäsuorat päästöt (Scope 2) = energian ja sähkön käytöstä aiheutuvat päästöt (all emissions that stem from buying electricity and heat and are apportioned according to the company’s consumption)

Välilliset päästöt (Scope 3) = myytyjen tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta aiheutuvat päästöt (other indirect emissions up- and downstream, such as those from a company’s supply chain or product usage)

Mistä on kyse?