archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Henki ja rohkeus ratkaisevat Suomen tulevaisuuden

Kahdestasadasta päättäjästä, vaikuttajasta ja liike-elämän edustajasta koostuva vaikuttajafoorumi näkee Suomen tulevaisuuden menestyksen avaimina ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen. Vaikuttajat uskovat myös, että hyvinvointia on luotava uusin keinoin ja että kuntien palvelurakenteet tarvitsevat täystuuletuksen.

Julkaistu

Kahdestasadasta päättäjästä, vaikuttajasta ja liike-elämän edustajasta koostuva vaikuttajafoorumi näkee Suomen tulevaisuuden menestyksen avaimina ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen. Vaikuttajat uskovat myös, että hyvinvointia on luotava uusin keinoin ja että kuntien palvelurakenteet tarvitsevat täystuuletuksen. Sitran koordinoima Suomen Elinvoiman lähteet -kehitysohjelma on puoli vuotta kestävä prosessi, joka koostuu kolmesta vaikuttajafoorumista ja niiden välillä teemoja työstävästä työpajaprosessista. Nyt koolla oli ohjelman toinen vaikuttajafoorumi.

Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman tarkoituksena on etsiä niitä kehityspolkuja, joiden avulla Suomi voi menestyä tulevaisuudessakin. Nyt prosessin toisessa tilaisuudessa käytiin läpi suuri määrä työstettyjä teemoja, joista osallistujat valitsivat tulevaisuutemme kannalta tärkeimmät ja joita lähdemme ohjelmassa syventämään konkreettisiksi ehdotuksiksi ja ideoiksi.

Tärkeimmäksi teemaksi Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta nähtiin ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimet. Ilmastonmuutoksen vääjäämättömyys vaatii vaikuttajafoorumin mukaan syvällisiä muutoksia niin yksilöiltä yrityksiltä kuin yhteiskunnilta.

– Ilmastonmuutos tarjoaa kuitenkin suuria mahdollisuuksia taloudelle, murros on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen. Bisnestä on kurotettava kohti uusia mahdollisuuksia kun samalla yritysten, kuntien ja valtion on investoitava uusiin liiketoimintamuotoihin, kertoo teemaa foorumissa esitellyt Tuuli Kaskinen.

Toiseksi tärkeäksi yhteiskunnallisen menestyksen tekijäksi nähtiin hyvinvoinnin luominen tekemällä asioita hyvin ja jakamalla yhteisesti ymmärrystä siitä, että saavutettujen etujen valvonnalla ei voida ylläpitää hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

– Tarvitsemme tekemisen meininkiä, ihmisten aitoa halua osallistua yhteisiin asioihin sekä vastuunkantoa, totesi teemaa työryhmässä työstänyt Paavali Kukkonen.

Kolmanneksi tärkeimmäksi teemaksi vaikuttajafoorumi nosti vaatimuksen täystuulettaa kuntien nykyiset palvelurakenteet, josta nähtiin mahdolliseksi luoda myös uusia menestysreseptejä kansainväliselle liiketoiminnalle ja menestykselle.

Vaikuttajafoorumissa käsiteltiin paitsi näitä teemoja, myös yrittäjyyttä, johtajuutta innovaatioita, koulutusta ja osaamista. Teemoista oli muodostettu kymmenen teesiä joista äänestettiin kolme tärkeintä edellä mainittua.

– Suomen tulevaisuuden ja elinvoiman ratkaisee henki, rohkeus ja uskallus tehdä muutoksia. Näitä teemoja on hyvä lähteä viemään eteenpäin konkreettisiksi ajatuksiksi suunnasta, visiosta ja tulevaisuudenkuvista, kehitysohjelman puheenjohtajaksi kutsuttu Sari Baldauf iloitsi.

Kehitysohjelma jatkuu tammi-helmikuussa työpajoissa, joissa valittuja teemoja työstetään eteenpäin. Viimeinen vaikuttajafoorumi pidetään 23.3.2010 jolloin kehitysohjelma päättyy.

Lisätietoja

Projektijohtaja Kari Tolvanen, Sitra,
(09) 6189 9289, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Tiedottaja Elina Kiiski
044 540 3367, elina.kiiski@sitra.fi

Sitran verkkosivut / elinvoiman lähteet»

Hanketta voi seurata myös blogista: 
elinvoimanlahteet.fi»
 

Mistä on kyse?