archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Henkilökohtainen terveysvalmentaja pitkäaikaissairaille

Tavoitteena on kehittää terveysvalmennuksesta valtakunnallinen pitkäaikaissairauksien hoidon malli.

Julkaistu

Päijät-Hämeessä käynnistyy uraa uurtava kokeilu

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä aloittaa vuoteen 2009 asti ulottuvan kokeilun, jonka aikana noin 2000 pitkäaikaissairauksista kärsivää kansalaista saa henkilökohtaisen terveysvalmentajan. Tavoitteena on kehittää terveysvalmennuksesta valtakunnallinen pitkäaikaissairauksien hoidon malli.  

Marraskuun alussa alkavaan terveysvalmennus- eli Terva-ohjelmaan kutsutaan tyypin 2 diabetekseen, sydämen vajaatoimintaan ja sepelvaltimotautiin sairastuneita potilaita. Ohjelman tarkoituksena on tukea pitkäaikaissairaan omaehtoista hoitoa henkilökohtaisen terveysvalmentajan avulla sekä toimia myös lääkäreiden ja sairaanhoitajien hoidon tukena.
 
Osallistujaa autetaan ymmärtämään paremmin sairautensa syitä, tunnistamaan oireita ja toimimaan oireiden edellyttämällä tavalla. Valmentajan avulla potilas tiedostaa, miten muutokset toiminta- ja elintavoissa voivat edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä.

– Terveysvalmentajat ovat kokeneita sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia, jotka on lisäksi koulutettu tekemään uudenlaista yhteistyötä pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden kanssa, kertoo sisätautien ylilääkäri, kardiologi Raimo Kettunen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä.

– Terveysvalmentajat tukevat potilaiden omaehtoista hoitoa vuoden ajan soittamalla heille säännöllisesti sovituin välein. Potilaat voivat myös soittaa terveysvalmentajalle ilmaisnumeron kautta. Valmentajat eivät tee muutoksia nykyiseen hoitoon, vaan lääkäri vastaa jatkossakin kaikista potilaiden hoitoa koskevista päätöksistä, Kettunen jatkaa.

-Terveyskeskusten lääkäreille ja hoitajille tämä hanke ei tuo lisätehtäviä, toteaa ylilääkäri Eino Luostarinen peruspalvelukeskus OIVA:n Asikkalan terveysasemalta Vääksystä.
– Nyt Päijät-Hämeen terveyskeskuksilla on ainutkertainen mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ja olla luomassa uutta hoitomallia Suomeen, mikä on myös ohjelman tavoite, Luostarinen selventää.

Terveysvalmennuksesta valtakunnallinen pitkäaikaissairauksien hoidon malli

Terveysvalmennuksella pyritään vastaamaan terveydenhuollon palvelutuotannon kasvaviin haasteisiin. Niitä ovat muun muassa pitkäaikaissairaiden määrän voimakas kasvu, odotettavissa olevan eliniän jatkuva piteneminen, terveydenhuollon ammattilaisten vähäinen määrä suhteessa lisääntyvään ikääntyvään väestöön, terveydenhuollon kasvavat laatuvaatimukset sekä kasvavat terveydenhuollon menot.

Uudenlaisen ohjelman taustalla on julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden laaja-alainen yhteistyö. Ohjelman toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Pfizer, Sitra ja Tekes. Valmennusta toteuttaa Lahdessa Medineuvo Oy ja valmentajien tietojärjestelmät rakentaa oululainen ProWellness Oy. Terveysvalmennus-ohjelman vaikuttavuudesta tehdään tutkimus, jonka arvioinnista ja tilastollisesta analysoinnista vastaa Tampereen yliopisto. Kansanterveyslaitos tuo hankkeeseen kliinistä asiantuntijuutta ja osallistuu koulutusmateriaalin laadintaan. Valmennusohjelma perustuu keskeisesti kansallisiin Käypä hoito –suosituksiin.

– Haluamme osoittaa ohjelman avulla, että aktiivisella ja kannustavalla terveysvalmennuksella parannamme sekä kansalaisten elämänlaatua että kohdistamme resurssejamme paremmin, mikä on sekä potilaan että veronmaksajan etu, sanoo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä.

Sitran terveydenhuollon ohjelman toimialajohtaja Ilmo Parvisen mukaan Terva-ohjelma on mahdollisuus hyvien käytäntöjen testaamiseen ja niiden levittämiseen kansallisen terveydenhuollon tehostamiseksi.

– Terveysvalmennuksen hyödyistä on jo runsaasti kansainvälistä kokemusta. Sitran ja Tekesin rahoituksen avulla on tarkoitus kehittää mallia nimenomaan suomalaisiin tarpeisiin, Parvinen sanoo.

Pfizerilla on noin kymmenen vuoden kokemus terveysvalmennuksesta.
– Pfizer on toteuttanut terveysvalmennusta mm. Iso-Britanniassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Yli 700 000 potilaan valmennuskokemuksen perusteella uskomme, että potilaskeskeistä valmennusmallia kannattaa kokeilla myös Suomessa, Pfizer Oy:n toimitusjohtaja Ove Uljas sanoo.
– Meillä on Suomessa hyvät kumppanit hankkeen toteuttamiseen ja uskon, että tämän kaltainen yhteistyö vie koko terveydenhuollon kehitystä eteenpäin, Uljas jatkaa.

Potilasjärjestöt mukana valmistelussa alusta lähtien

Potilasjärjestöt ovat olleet mukana ohjelman valmistelussa alusta lähtien.
– Hanke tarjoaa sydänpotilaille yksilöinä mahdollisuuden saada oman tarpeensa ja tilanteensa huomioonottavaa ammattilaisten terveys- ja kuntoutusneuvontaa”, toteaa hankkeen johtoryhmän jäsen Lahden Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Pykälä.

– Tällaisen tiedon välittäminen on yhdistystenkin tärkeimpiä tavoitteita. Sydänyhdistyksillä, joiden jäsenmäärä Päijät-Hämeen alueella on yhteensä noin 2500 ja Lahdessa lähes 1000, ei ole resursseja eikä käytännön mahdollisuuksia näin jatkuvaan yhteydenpitoon jäsenistöönsä. Lisäksi yhdistyksen tarjoama valistus pohjautuu eri tilaisuuksien asiantuntija-alustuksiin ja maallikkojen vetämiin vertaistukiryhmiin, eikä jatkuvaan kontaktiin terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Suomen Diabetesliitto on osallistunut hankkeessa käytettävien opasmateriaalien tuottamiseen. Diabeteksen hyvät hoitotulokset edellyttävät, että diabeetikot saavat asiantuntevaa ja yksilöllistä tukea päivittäiseen omahoitoonsa.

Terva-ohjelma on terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen alkuvaiheen tulosten ja kokemusten perusteella kehitetään ohjelmaa osaksi uutta toimintamallia pitkäaikaisten kansansairauksien hoidossa. Toimintamallin vaikuttavuuden mittaamiseksi tutkimushankkeeseen osallistuvat potilaat satunnaistetaan vuoden ajaksi kahteen ryhmään; valmennusta saavaan ja vertailuryhmään.. Tutkimusjakson jälkeen myös vertailuryhmään kuuluvat voivat saada henkilökohtaisen terveysvalmentajan. Tutkimuksesta vastaavana henkilönä on professori Martti Talja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä. Tutkijalääkäreinä toimivat Raimo Kettunen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyhtymästä ja terveyskeskuslääkäri Risto Kuronen Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksesta.

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Yhtymän johto: hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. (03) 819 2211, 044 719 5211 Valmennusprojekti: TERVA-projektipäällikkö Erja Oksman, puh. 044 719 5912 ja ma 5.11. lähtien myös keskussairaalan johtaja Martti Talja, puh. (03) 819 2502, 044 719 5502
Erikoissairaanhoito: ylilääkäri Raimo Kettunen, puh. (03) 819 2537, 044 719 5537
Perusterveydenhoito: ylilääkäri Eino Luostarinen, puh.(03) 880 200, 044 778 0581, etunimi.sukunimi@oivappk.fi

Pfizer Oy
Strategia- ja kehitysjohtaja Mikko Vasama, puh. 09 4300 4342
etunimi.sukunimi@pfizer.com

Potilaan näkökulma
Lahden Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Pykälä, puh 050 5561688
Suomen Diabetesliitto, viestintäpäällikkö Tarja Sampo, puh (03) 2860 222, 0400 723 669

Sitra
Terveydenhuollon ohjelman toimialajohtaja Ilmo Parvinen, puh. 050 352 1970, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Tekes
FinnWell-ohjelman koordinaattori Kalevi Virta, puh. 044 551 5602,
etunimi.sukunimi@navicre.com

Medineuvo Oy, Lahti (Terveysvalmennuksen toteuttaja)
Toimitusjohtaja Kenneth Sandström, puh. 040 847 7291
Terveysvalmentajien esimies Päivi Suikki, puh. 040 728 4070

ProWellness Oy, Oulu (IT-integraatiotoimittaja)
Tuotepäällikkö, terveystieteen tohtori Tiina Lahdenperä, puh. 040 835 4773, etunimi.sukunimi@prowellness.com  

Mistä on kyse?