archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hiilijalanjälki hallussa – Skaftkärrin energiakaava etenee

Kaavoituksessa tehdään kauaskantoiset liikkumiseen, energiahuoltoon ja rakentamiseen liittyvät valinnat, jotka vaikuttavat merkittävästi yhdyskunnan tuottamaan hiilijalanjälkeen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kaavoituksessa tehdään kauaskantoiset liikkumiseen, energiahuoltoon ja rakentamiseen liittyvät valinnat, jotka vaikuttavat merkittävästi yhdyskunnan tuottamaan hiilijalanjälkeen. Tämän osoittaa Sitran ja Porvoon kaupungin teettämä tutkimus kaavoituksen keinovalikoimista ja niiden vaikuttavuudesta energiatehokkuuteen ja päästöihin uudella asuinalueella Porvoon Skaftkärrissä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin alueellista energiahuoltoa ja päästöjä neljällä erilaisella maankäyttömallilla. Tutkimusryhmää vetänyt Heikki Hirvonen Pöyry Environment Oy:stä totea, että vaikka päästöjä voidaan teknisesti hallita hajaantuneen aluerakenteen tapauksessakin, ei se ole kuitenkaan taloudellisten reunaehtojen takia käytännössä mahdollista. Maankäyttömallissa, jossa oli alhaisin maankäytön tehokkuus olivat kokonaiskustannukset moninkertaisia tiiviimpiin suunnitelmiin verrattuna.

– Tutkimuksen tulokset ovat niin merkittäviä, että Sitra ehdottaa kehitetyn päästötarkastelun lisäämistä kaavoitusprosessin, jossa se tehtäisiin aina muidenkin ympäristövaikutusten arviointien rinnalla, totea tutkimusta ohjannut toimialajohtaja Jarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta.

Mikäli päästötarkastelua ei tehdä, eivät kunnalliset päättäjät pysty arvioimaan asemakaavaan liittyvien valintojen ilmastovaikutuksia. Hiilidioksidipäästöjen tarkastelu tuo uuden näkökulman kaavoitukseen. Tämän pitäisi johtaa monessa tapauksessa, kuten nyt Porvoon Skaftkärrissä, maankäytön tehokkuuden parantumiseen ja päästöjen alenemiseen.

Lisätietoja

www.skaftkarr.fi
Toimijoiden yhteistiedote »

Skaftkärriin nousee lähivuosina uusi energiatehokas kaupunginosa 6000 asukkaalle. Alueen talot, palvelut, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja jätehuolto suunnitellaan niin, että ne ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja alueen kasvihuonekaasupäästöt jäävät mahdollisimman alhaisiksi.
www.skaftkarr.fi
Skaftkärrin pilottihankkeessa ovat mukana:

Skaftkärrin pilottihanke on osa Sitran viisivuotista Energiaohjelmaa, jossa etsitään käytännönläheisiä keinoja energiatehokkuuden lisäämiseen.

Mistä on kyse?