archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hiilineutraaliuden valmennusohjelma yrityksille käynnistyy

FIBS, Sitra ja Deloitte järjestävät yrityksille valmennuksen, joka auttaa hiilineutraaliutta tavoittelevia yrityksiä kehitysprosessissa.

Julkaistu

Hiilineutraalius luo selvityksemme mukaan 6.000 miljardin euron markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Menestys uusilla markkinoilla edellyttää kuitenkin yrityksiltä kokonaisvaltaista muutosta liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tämän muutostyön tueksi FIBS järjestää syksyllä yhdessä Sitran ja Deloitten kanssa yrityksille suunnatun Master Class -valmennuksen, jonka tarkoituksena on auttaa hiilineutraaliutta tavoittelevia yrityksiä kehittämisprosessin alkuun.

Yritys ei saavuta hiilineutraaliutta ainoastaan pienentämällä hiilijalanjälkeä, vaan yhä enenevässä määrin tämä edellyttää myös hiilikädenjäljen luomista. Hiilikädenjälkeä luodaan tarjooamalla asiakkaille uusia puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja, joiden vaikutus on laajakantoisempaa ja pitkäaikaisempaa kuin mihin yritys omassa toiminnassaan yksin kykenisi. Siksi hiilineutraaliuden tavoittelu on prosessi, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Syksyllä alkava kaksipäiväinen intensiivivalmennus tarjoaa osallistujille kattavasti tietoa hiilineutraaliuden lisäksi ilmastopolitiikasta ja megatrendeistä, uusista liiketoimintamahdollisuuksista sekä siitä, kuinka hiilineutraalit tuotteet ja palvelut kaupallistetaan. Valmennusohjelman runkona on Sitran luoma hiilineutraalin liiketoiminnan innovaatio- ja muutosjohtamisen työkalupakki.

– Hiilineutraaliutta tavoitteleva yritys muuttaa toimintaansa askel kerrallaan, omista lähtökohdistaan. Valmennus auttaa yrityksiä kartoittamaan paremmin hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia, huomioimaan toimintansa hiiliriskit ja kääntämään ilmastonmuutoksen tuomat uhkat kannattavaksi bisnekseksi, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar.

Valmennusohjelman vetäjän, FIBSin ympäristövastuunasiantuntija Anna Lemströmin mukaan valmennus on juuri nyt enemmän kuin ajankohtainen.

– Pariisin ilmastosopimuksesta on pian vuosi, ja yritykset ympäri maailman ovat jo käynnistäneet runsaasti uusia puhtaisiin käytäntöihin ja tuotteisiin liittyviä hankkeita. On hienoa, että voimme nyt Sitran ja Deloitten asiantuntijoiden tuella tarjota tämän koulutuksen FIBSin jäsenille, ja vauhdittaa omalta osaltamme vähähiilisemmän ja puhtaamman liiketoiminnan kehittämistä Suomessa.

Käytännönläheisen valmennuksen kouluttajana toimii Deloitte.

Master Class -valmennuksen lisäksi FIBS järjestää 6.10. Hiilineutraali bisnes -hankkeen puitteissa kaikille avoimen seminaarin ”After Paris II” yhteistyössä kanssamme. Seminaari on jatkoa FIBSin viime vuoden joulukuussa järjestämälle ilmastopolitiikkaa käsittelevälle tilaisuudelle. Tulevan seminaarin näkökulmana on, miten ympäristöpolitiikka ja etenkin Pariisin ilmastosopimus ovat jo vaikuttaneet yritysten toimintaan sekä mitä uusia mahdollisuuksia nämä luovat yrityksille. Edelläkävijäyritykset esittelevät omat tarinansa menestyksestään puhtaan liiketoiminnan markkinoilla. 

Lue lisää FIBSin tiedotteesta.

Lisätietoja 

Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, p. 050 525 6110, anna.lemstrom(at)fibsry.fi
Anna Rannisto, ympäristövastuukoordinaattori, p. 044 209 1624, anna.rannisto(at)fibsry.fi
Jaana Pelkonen, johtava asiantuntija, Sitra, p. 040 540 9775, jaana.pelkonen(at)www.sitra.fi
Daniel Kaufmann, Sustainability Services, Deloitte, p. 50 5412208, daniel.kaufmann(at)deloitte.fi

Mistä on kyse?